Mindenekelőtt két fontos esetet kell megvizsgálni:

  • az özvegy a házastárs/élettárs halálát követően részesült ideiglenes özvegyi nyugdíjban, de az megszűnt a főszabályként legalább egy év elteltével, illetve
  • az özvegy már részesült "rendes" - az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követő - özvegyi nyugdíjban, de az időközben megszűnt.

Mikor éled föl az özvegyi nyugdíj az ideiglenes özvegyi nyugellátás megszűnése után? Az első esetben a megszűnést követően az az özvegy lesz jogosult "rendes" özvegyi nyugdíjra, aki a jogszerző (az elhunyt házastárs/élettárs) halála időpontjában vagy betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos). A harmadik eset, hogy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

QP | Quality Placement

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően "rendes" özvegyi nyugdíjra lesz jogosult az az özvegy is, akinek esetében a fenti három feltétel valamelyike a házastárs/élettárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül (ez a rendelkezés ma már nem releváns az időmúlás következtében), vagy a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül bekövetkezik.

Mikor szűnhet meg az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után feléledt özvegyi nyugdíj? Ez a "rendes" özvegyi nyugdíj is megszűnhet a következő esetekben:

a) Ha az özvegy a rá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít. (Élettársi kapcsolatot - ha az nem bejegyzett - létesíthet, az nem ok a "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnésére!)

b) Ha az özvegy már nem lesz megváltozott munkaképességű (a rehabilitációs hatóság felülvizsgálata során a komplex minősítése eredményeként az egészségi állapota meghaladja az 50 százalékot, vagyis az össz-szervezeti egészségkárosodása mértéke kisebb, mint 50%), akkor a megváltozott munkaképesség címén feléledt "rendes" özvegyi nyugdíjra való jogosultsága megszűnik.

c) Ha már egyetlen (az elhunyt jogán korábban árvaellátásra jogosult) gyermeket sem illet meg árvaellátás, akkor az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén feléledt "rendes" özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik.

Mikor éledhet fel ismételten a megszűnt özvegyi nyugdíj?

A "rendes" öregségi nyugdíj megszűnése után újból feléledhet az özvegyi nyugdíjra való jogosultság - nevezzük ezt "megint rendes" öregségi nyugdíjnak. Ez a második eset, amit vizsgálnunk kell.

A "megint rendes" özvegyi nyugdíjra való jogosultság akkor éled fel, ha a "rendes" özvegyi nyugdíj NEM házasságkötés címén szűnt meg és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike: 1.) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tizenöt éven belül, 2.) házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven belül bekövetkezik. Figyelem! Ez esetben nem a házastárs/élettárs halálától kell számítani az említett 10 vagy 15 éves jogvesztő határidőt, hanem a "rendes" özvegyi nyugdíj megszűnésének napjától.

A feléledés esetén a jogosultat minden esetben megilletik az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, kiegészítések is. Az özvegyi nyugdíj feléledése során az özvegyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a jogszerző halálakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani - emlékeztet Farkas András.

Milyen nyugdíjkorhatárt kell figyelnie az özvegynek?

A fentiek alapján az özvegynek kétféle nyugdíjkorhatárt kell figyelnie:

  • a házastárs/élettárs halálának időpontjában rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt (ezt az özvegyi nyugdíj feléledéséhez szükséges vizsgálni), és
  • az aktuálisan rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt (ezt a saját öregségi nyugdíja szempontjából szükséges vizsgálni, emellett még két szempontból fontos figyelnie: egyrészt ha e nyugdíjkorhatára betöltése előtt új házasságot köt, akkor megszűnik az előző házastársa után járó özvegyi nyugdíja, másrészt ha e nyugdíjkorhatára betöltése után köt új házasságot, akkor az új házastárs őutána özvegyi nyugdíjra csak akkor lesz jogosult, ha legalább 5 évig tart a házasság vagy a korábbi együttélésükből van közös gyermek).

További részletek a nyugdíjguru.hu-n.