Nyugdíjnövelés 2019 - sokan elbukhatják a lehetőséget

Jövőre megszűnik a munkaviszonyban álló nyugdíjasok járulékfizetési kötelezettsége, ezzel összefüggésben azonban már nem jár nekik a hivatalból történő fél százalékos nyugdíjnövelés. Van egy alternatív megoldás is, így a dolgozó idősek dönthetnek majd, hogy melyik a számukra kedvezőbb - derül ki az Adó.hu cikkéből.
K. Kiss Gergely, 2018. szeptember 25. kedd, 08:00
Fotó: Napi.hu

Általános esetben a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztet szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás, a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése - írja a portálon Molnárné Balogh Márta tb-szakértő.

A nyugdíjtörvény szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

2017. január 1-től a kérelemre történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból történő növelés megállapítás lépett. A nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig, illetve meghatározott esetben (például. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszonynál) október 31-ig.

A növelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv attól az időponttól állapítja meg, amikortól az a kérelem benyújtása esetén az érintettet legkorábban megillette volna. A nyugdíjnövelés visszamenőleges összeggel a növelésre való jogosultság megszerzésének napjától járó, az időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kerül folyósításra.

El kell kezdeni számolni!

A törvény módosítása miatt 2019-től sok nyugdíj mellett dolgozó személy számára változás lesz ezen a területen. A jövőre hatályba lépő új szabályozás szerint a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nem fizet nyugdíjjárulékot ebből a jogviszonyból származó jövedelme után.

A kedvező változás egyrészt azt jelenti, hogy a nyugdíjas munkavállaló nettó jövedelme magasabb lesz ezzel a 10 százalékkal, másrészt viszont azt, hogy nem fog munkabére után 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelést kapni, mert ez a növelés csak a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem után állapítható meg.

A jogszabály szövege csak az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alóli mentességét mondja ki - figyelmeztet az Adó.hu

Lehetséges azonban keresőtevékenységet folytatni munkaviszonyon kívüli formában is, itt azonban nem tartalmaz mentességet az új szabály a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alól. Ez esetekben ha van nyugdíjjárulék fizetés, továbbra is van nyugdíjnövelésre alapot adó jövedelem is, azaz a növelés megállapításra kerül.

Természetesen a 2018. december 31-ig saját jogú nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységből származó nyugdíjjárulék köteles jövedelmek után 2019. őszén még megtörténik a nyugdíjnövelés hivatalból történő megállapítása.

HOZZÁSZÓLÁSOK