Nyugdíjas és munkára vágyik? Figyeljen!

Ezt kell tudni a július elseje óta alapítható közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről - friss összefoglaló érkezett.
Domokos László, 2017. július 5. szerda, 15:15
Fotó: Napi.hu

Egy közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a nevében viselnie kell a "közérdekű nyugdíjas szövetkezet" megnevezést - derül ki a július elseje óta újonnan alapítható szövetkezettípusról szóló, a NAV által készített tájékoztatóból.

Egy ilyen szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik személyes közreműködést vállalnak; a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjat (ez lehet öregségi teljes nyugdíj vagy résznyugdíj, valamint a nők 40 év keretében megállapított nyugdíj) kell kapnia.

Így jár a fizetés

A szövetkezet a nyugdíjassal tagsági megállapodást köt, amely kiterjed a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére. Az őt megillető ellentételezés arányos kell, hogy legyen a személyes közreműködésének mértékével.

A személyes közreműködést a szövetkezet által harmadik személynek nyújtott szolgáltatás keretében is lehet teljesíteni. Ez a külső szolgáltatás olyan sajátos jogviszony, amelyre megbízásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, illetve a garantált bérminimum.

A szövetkezet eredményes gazdálkodás esetén közösségi alapot hoz létre, amelyből tag vagy az azzal közös háztatásban élő közeli hozzátartozó szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.

Ami adómentesen adható

Szja-mentes a személyes közreműködés ellenértékeként a szövetkezeti tagnak juttatott élelmiszer, valamint szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány (a minimálbér értékéig) - azzal, hogy az utóbbi utalvány értéke nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.

Adómentes a nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel.

Minden más esetben a tagnak adott jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után 15 százalék szját kell fizetni.

Az így dolgozó öregségi nyugdíjasnak a - biztosítási kötelezettség alóli mentessége miatt - a tb-járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik. Így nem kell szociális hozzájárulási adót és egészségügyi hozzájárulást fizetnie, továbbá a közérdekű nyugdíjas szövetkezet mentesül a szakképzési hozzájárulás fizetése is.

Ha a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag jogviszonya megszűnik, akkor azt a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül kell bejelenteni.

Mi van a társasági adóval?

Valamennyi szövetkezet a társasági adó alanya, az iskolaszövetkezetekkel azonosan állapítják meg a társasági adóalapjukat.

A nyugdíjas szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén az adó alapját növeli az adómentesen képződött eredménytartalék összege is. Az adóalany átalakulása, egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál - ha nem minősül nyugdíjas szövetkezetnek - növeli az adó alapját a jogelődnél adómentesen képződött eredménytartalék összege.

A nyugdíjas szövetkezet mentesül a jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos szabályok alkalmazása alól is. olvasható az Nemzeti Adó- és Vámhivatal összefoglalójában.

Az első szövetkezetek már meg is alakultak. Egy elemzés szerint e szövetkezetek egyes területeken enyhíthetik a munkaerőhiányt, de egyúttal bérlenyomó hatásuk is lesz.

HOZZÁSZÓLÁSOK