Nyugdíjhatározat: kártérítést kérhet, ha túl sokáig késlekednek

A hrportal.hu egyik olvasója 2016 november 9-én elindított nyugdíj kérelmére 2018 április 24-én kapta kézhez a végleges nyugdíjhatározatot, két évnyi angliai munkavállalása miatt. Az alacsony összegű havi nyugdíjelőleg következtében súlyos anyagi hátrány érte az eltelt időben. Igényt tarthat-e valaki ilyen esetben az elszenvedett pluszkiadásai miatt kártérítésre? A választ Farkas András nyugdíjszakértő adta meg.
K. Kiss Gergely, 2018. május 12. szombat, 18:25
Fotó: Shutterstock

Az eset kapcsán a fellebbezését a nyugdíjtörvény 73. § (4) bekezdésére lehet alapozni. Érdemes megismerni a nyugdíjelőleg megállapítására vonatkozó rendelkezéseket - figyelmeztet a portálon Farkas.

  • 73. § (1) Ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, de a nyugellátás összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyugdíjelőleget állapít meg.
  • (4) Az igénylő a nyugdíj előleget megállapító határozatban és a nyugellátást megállapító határozatban egyaránt feltüntetett megállapításokat a nyugellátást megállapító határozattal szembeni jogorvoslat során akkor is vitathatja, ha a nyugdíjelőleget megállapító határozattal szemben nem élt jogorvoslattal.
  • (5) A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított nyugdíjelőleget be kell számítani.

A fellebbezésre vonatkozó határidőket és a károsult jogait a határozat tartalmazza, aszerint kell eljárni. A fellebbezési határidő azon a napon kezdődik, amelyen átvették a tértivevénnyel kiküldött határozatot.

A külföldi jogszerzést is tartalmazó ügyekben az eljárás általában nagyon hosszú időt vesz igénybe a nyugdíjhatóságok közötti nemzetközi egyeztetés időigényessége miatt. Ha a magyar hatóság nem követett el jogsértést, akkor nem lesz jogalapja semmilyen kártérítési igénynek sem.

A nyugdíjelőleg összegét beszámítják a véglegesen megállapított nyugdíj összegébe és a különbözetet visszamenőlegesen kifizetik.

HOZZÁSZÓLÁSOK