BUX
36940

Ön is többet keres, mint tavaly?

A nemzetgazdaságban – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – az átlagkerese­tek 2,4 százalékkal nőt­tek az egy évvel korábbihoz képest - jelentette a KSH.

Napi.hu, 2014. június 19. csütörtök, 09:00

2014. január-áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 232 300 fo­­­­rint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan 249 600, míg a közszférában 201 300 forintot keres­tek. A nem közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bruttó keresete a nemzetgazdaságban átlagosan 245 800, a költségvetésben dolgozóké 234 400, a nonprofit szervezeteknél pedig 226 100 forint volt. A köz­­foglalkoztatottak átlagosan 77 500 forintot kerestek.

A bruttó át­lag­ke­resetek a pénzügyi, bizto­sí­tási tevékenység gazdasági ágban voltak a legmagasabbak (504 700 forint), ezt az in­formáció és komu­ni­ká­ció (470 200 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondi­cio­nálás) kö­vette (399 000 forint). A legkevesebbet a hu­mán-egészségügyi, szociális ellátás (136 800 forint), a szál­lás­­hely-szolgáltatás, vendéglátás (153 300 forint), illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (167 100 forint) ágakban dolgozók kerestek.

2014. január-áprilisban a költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél dolgozók egy része, mintegy 215 ezer fő - az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó - kompenzációban ré­szesült. A költségvetési szférában az erre jogosultak átlagosan 10 200 fo­rin­tot, a nonprofit szervezeteknél 9 700 forintot kaptak ezen a címen.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 152 200 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 102 500, a szellemi foglalkozásúaké 208 000) forint volt, 2,4 százalékkal magasabb, mint 2013. január-áprilisban.1 A családi kedvezmények 2014. évi változása további 0,8 szá­zalékpontos emelkedést eredményezett a nettó keresetek előző évi átlagához képest. Ezt figyelembe véve a nettó kereseti átlag 158 900 forintra becsülhető.

A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait figyelmen kívül hagyva a nemzet­gaz­da­ságban 6,5, a ver­seny­szférában 5,2, a költségvetés területén 10,0, a nonprofit szervezeteknél 8,4 százalékkal nőttek a keresetek 2013. január-áprilishoz viszonyítva.

2014. január-áprilisban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) keresetek 0,7 százalékponttal kevésbé emelkedtek, mint a keresetek.

A 244 000 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 1,9 százalékkal haladta meg a 2013. január-áprilisit. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 4,8 százalékot tett ki.