Örökölt, ajándékot kapott? Így változnak az illetékszabályok

A nemzetgazdasági miniszter által beterjesztett salátatörvény - a várakozásoknak megfelelően - az egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás illetékmentességéről is rendelkezik. Az egyéb rokonok fizetnek, mint a katonatiszt.
NAPI, 2010. július 2. péntek, 20:23
Fotó:

A több mint száz oldalas dokumentumban foglaltak szerint valóban nem kell illetéket fizetniük öröklés és ajándékozás esetén az egyenes ági rokonoknak, ide értve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatokat is.

A salátatörvény további elemeivel foglalkozó összefoglaló cikkünket itt találja.

Mentes továbbá az ajándékozási illeték alól a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó - ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is - tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése.

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy amennyiben nem egyenes ági rokonok között történt az ajándékozás vagy öröklés, mekkora illetéket kell fizetni.

AjándékozásÖröklés

HOZZÁSZÓLÁSOK