BUX
38240

Országos főépítészt keres a belügyminiszter

Az építésügyért felelős miniszterként a belügyminiszter pályázatot írt ki a Belügyminisztérium (BM) országos főépítészi munkakörének betöltésére - derül ki a legújabb Hivatalos Értesítőből.

Domokos László, 2011. január 26. szerda, 17:03

Az országos főépítész minisztériumi főosztály-vezetői jogállású vezetőként irányítja a BM Országos Főépítészi Iroda munkáját.A munkakör betöltésének feltételei közé tartozik - többek közt - az építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök képzettség, legalább tízéves szakmai gyakorlat, a főépítészi vizsga megléte vagy ennek hiányában annak vállalása, hogy a főépítészi vizsgát a pályázó egy éven belül leteszi, a pályázó vállalnia kell, hogy ötévenként szakmai továbbképzésen vesz részt.A kiírás alapján az elbírálásnál előnyt jelent - többek közt - a vezetői gyakorlat, a közigazgatási szakvizsga, az építészeti vagy településrendezési tárgykörökben szerzett tudományos fokozat, az angol nyelv tárgyalóképes ismerete, illetve a szövegszerkesztő, táblázatkezelő számítástechnikai programok felhasználói szintű ismerete.A pályázatokat a tegnapi dátumú megjelenéstől számított tizenöt naptári napon belül személyesen a BM ügyfélszolgálati irodáján lehet benyújtani. A pályaművek értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi. A pályázatok értékelését követően a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a belügyminiszter dönt. A tervek szerint a győztes a biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenőrzés lefolytatása és az üzemorvosi vizsgálat után, legkorábban 2011. március 1-jétől töltheti be a pozíciót.Az országos főépítészi tisztséget 2007 márciusától 2010 szeptemberéig Fegyverneky Sándor töltötte be, a feladatkörét Soltész Ilona főosztályvezető-helyettes látta el.