Problémás cégeket talált az ÁSZ

Eltérő mértékben tárt fel szabálytalanságokat az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a bonyhádi, a sárospataki és a soproni távhőszolgáltató vállalat ellenőrzése során.
MTI, 2015. október 22. csütörtök, 21:41
Fotó: Napi.hu

A számvevők szerint bonyhádi cég és önkormányzat alapvetően megfelelt a jogszabályi előírásoknak, Sopronban elsősorban a pénzügyi gazdálkodásban voltak hiányosságok. Sárospatakon viszont számos szabálytalanságot tártak fel az pénzügyi és vagyongazdálkodásban, valamint az önkormányzati felügyeletben is.

Az ÁSZ a bonyhádi, a sárospataki és a soproni társaságnál is a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.

A bonyhádi Fűtőmű Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, míg a pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódóan csupán kisebb szabálytalanságokat tártak fel a számvevők. A bonyhádi önkormányzat megfelelően látta el a feladatait az ÁSZ szerint.

A társaság 99 százalékban a bonyhádi önkormányzat tulajdonában állt az ellenőrzött időszakban. Összes bevétele 2008-ban 509,2 millió forint volt, 2013-ban 354,8 millió forintot ért el, az ellenőrzött években nyereségesen gazdálkodott, a saját tőke értéke 41,2 millió forintról 68,5 millió forintra nőtt. A távhőszolgáltatással összefüggő követelésállomány az ellenőrzött időszakban 31,7 százalékkal nőtt.

A bonyhádi önkormányzat az ellenőrzött időszakban a kft. feletti tulajdonosi jogokat a vagyongazdálkodási rendeletnek és a kiegészítő szabályok előírásainak megfelelően, szabályszerűen gyakorolta. A felügyelőbizottság ügyrenddel rendelkezett, a számviteli beszámolóról írásbeli jelentést készített. Az ügyvezető igazgató a feladatait a jogszabályi előírások ellenére munkaköri leírás nélkül látta el. Az önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzött időszakban egy ellenőrzést folytatott a társaságnál.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vagyongazdálkodása 2008 és 2013 között megfelelt az előírásoknak, hiányosságokat a pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó és egyéb belső szabályzatokkal összefüggésben tárt fel az ÁSZ. Emellett az önkormányzati felügyeletben is hiányosságokat állapított meg a számvevőszéki ellenőrzés.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2013-ban a 60 528 lakosú Sopron közigazgatási területén 5884 lakossági és 109 nem lakossági felhasználót látott el távhőszolgáltatással. Az ellenőrzött időszakban egyedüli részvényese Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. A társaság távhőszolgáltatással kapcsolatos nettó árbevétele 2008-2013. között 1 milliárd 534,9 millió forintról 1 milliárd 209,4 millió forintra csökkent, összesen 406,3 millió forint mérleg szerinti veszteséget halmozott fel.
Alapvető szabálytalanságok voltak viszont a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2010 és 2013 közötti pénzügyi és vagyongazdálkodásában, illetve a működésében. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel kötelező számviteli szabályzatokkal nem rendelkezett. A sárospataki cég vagyongazdálkodási tevékenysége a jogszabályi előírásoknak összességében nem felelt meg, mivel nem biztosította a kezelésében lévő önkormányzati vagyon elkülönített, szabályszerű nyilvántartását.

A Patakhő NKft. főtevékenysége a 2013. január 1-jén 12 827 lakosságszámú Sárospatak Város közigazgatási területén gőzellátás, légkondicionálás, illetve hőszolgáltatás volt. A társaság 2010-2012. között Sárospatak Város Önkormányzata 52 százalékos többségi, majd 2012-től annak kizárólagos tulajdonában állt. 2010-ben, illetve 2012-2013-ban nyereségesen, 2011-ben veszteségesen gazdálkodott, saját tőkéje 2011-ben a jegyzett tőke 50 százaléka alá csökkent.

Az ÁSZ mindhárom esetben a társaságok ügyvezetőjének, az önkormányzat polgármesterének, valamint a jegyzőnek tett javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az ÁSZ folyamatosan ellenőrzi a többségi önkormányzati tulajdonban működő gazdasági társaságokat. Az eddigi tapasztalatokról megrendezett ez év október 16-i konferencián Domokos László, az ÁSZ elnöke kijelentette: erősíteni kell az önkormányzati gazdasági társaságok ellenőrzését, és a társaságok menedzsmentjével szemben egyértelmű teljesítménykövetelményeket kell állítani, amelyek teljesülését folyamatosan szükséges értékelni.

HOZZÁSZÓLÁSOK