Projektcég felel az Országleltárért

Állami Vagyonnyilvántartási Kft. (ÁVNY) néven új céget alapított a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. az Országleltár, azon belül az egységes állami vagyon-nyilvántartási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására. A rendszerek éles indulásának határideje 2012. december 31.
Domokos Erika, 2011. augusztus 2. kedd, 17:30
Fotó: Napi.hu

A 100 százalékban állami tulajdonú, az MNV felügyelete alatt működő társaságot áprilisban alapították 500 ezer forint törzstőkével, a cégbíróság június 14-én jegyezte be - tudta meg a Napi Gazdaság Online. Kizárólagos feladata a vagyonnyilvántartási rendszer és az erre épülő Országleltár publikus adatszolgáltató felületének kialakítása, adattartalommal feltöltése, üzembe helyezésének biztosítása és használatának oktatása.

A rendszer kialakítása a napi feladatokon túlmutató, jelentős feladat, amely még az új szervezeti támogatás mellett is jelentős terheket ró az MNV munkavállalóira. A projekttársaság létrehozásának legfőbb célja mégis az volt, hogy az MNV részéről a projekthez kapcsolódó valamennyi beszerzés, költségkifizetés és kötelezettségvállalás transzparens és auditálható módon, egyetlen költségviselőn keresztül kerüljön lebonyolításra, megvalósításra - indokolta portálunknak a cég létrehozását a vagyonkezelő.

A projektcég a feladatai ellátására az MNV által biztosított forrásból - a feladatátadásról szóló megállapodás szerint bruttó hárommilliárd forintból - beszerzéseket végez és szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az integrált állami vagyonnyilvántartás kialakítására az idei költségvetésben hárommilliárd forintot különített el, ennek csak egy része az MNV-nél kialakítandó új rendszer. Az összeg tartalmazza például az ingatlanvagyon felmérésének költségeit is, és az Országleltár kialakításában felelős más vagyoni körök, például az Nemzeti Földalap vagyonelemeinek nyilvántartási feladatainak kezelését is - közölte az MNV. Az ÁVNY üzleti terve szerint ezeket a szerteágazó feladatokat több szervezet együttműködésével lehet valósítani, a véghatáridő a rendszerek éles indulására 2012. december 31. Az állami vagyont számba vevő Országleltár elkészítésének határideje pedig 2011. december 31.

Kirúgták a korábbi fejlesztőt, visszakövetelik a pénzt
Az előző kormány idején, 2008 októberében kötött szerződést az MNV az Idom 2000 Konzulens Zrt.-vel az egységes nemzeti vagyonkataszter (Everest rendszer) létrehozására, az ezzel kapcsolatos oktatási, support és adatmigrálás szolgáltatások beszerzésére - 2011. december 31-ig 1,383 milliárd forint értékben. Ebből az összegből - a szerződéskötésről szóló, az interneten elérhető tájékoztató szerint - a rendszerfejlesztés és oktatás költsége 410 millió, a hardverek és a softver licenszeké 212 millió, míg a migrálásé (a meglévő adatbázisok adattisztítása, az adatok javítása, pótlása) és supporté három évre 761 millió forint.

Az MNV 2010. augusztus 26-án elállt az Idommal kötött szerződéstől. Ennek oka, hogy a cég a módosított határidő vonatkozásában is késedelembe esett - közölte a vagyonkezelő. Az elállás következtében az eredeti állapotot kell visszaállítani, azonban ennek megkezdésére - az MNV szerint a vállalkozó folyamatos időhúzása miatt - csak 2011 májusában került sor. "Jelenleg egy a szakmai körökben nagyra becsült információtechnológia cég validálása mellett folyik a szoftver-elemek visszaszolgáltatásához szükséges műszaki előfeltételek megteremtése. Ezt követően kerül sor a vállalkozó által szolgáltatott szoftver és hardver termékek visszaszolgáltatására, amelynek feltétele az MNV által már kifizetett, az elállásban az Idommal közölt mértékű vállalkozói díj és kamatai visszafizetése az MNV részére" - közölte a társaság. Ennek elmaradása esetén az MNV peres eljárásban érvényesíteni követeléseit.

Az Állami Számvevőszék az MNV gazdálkodására vonatkozó vizsgálatában az állapította meg, hogy a megállapodás több milliós kárt okozott a vagyonkezelő számára. A vizsgálat szerint a cégnek 2010 júniusáig mintegy 700 millió forintot fizettek ki az elvégzett munkáért.


Az ÁVNY eddig négy közbeszerzési eljárást írt ki az MNV integrált ügyviteli rendszerének kialakítására (összesen hat termékcsoportra vonatkozó beszerzés várható). A négy eljárás a vagyonnyilvántartási rendszer, főkönyv és analitika (ERP), a kapcsolódó dokumentum és iratkezelés, folyamatszabályozás (Docu), a létesítmény és ingatlangazdálkodást támogató modul (FM), valamint az integrált működést támogató eszköz (ESB/SOA) kifejlesztésére szól, valamint három éves támogatási szolgáltatás nyújtására és a kapcsolódó hardverelemek szállítására.

Az MNV adatpiacára és a külső kapcsolatokért felelős portálra, valamint bizonyos projekttámogató szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzések elindítása szeptemberében várhatóak. Az Országleltárra vonatkozó további beszerzéseket szintén őszre tervezik - tudtuk meg az MNV-től.

HOZZÁSZÓLÁSOK