Rezsitörvényben módosítanának az állami vagyonkezelésen

A parlament gazdasági bizottsága azt javasolja, hogy a miniszterek helyett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. rendelkezzen az állami vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokkal; ezt egyebek mellett a különféle rezsicsökkentésekről szóló törvényjavaslathoz beadott módosító indítványában fogalmazza meg a testület.
MTI, 2013. június 7. péntek, 19:09

A vagyontörvényben jelenleg az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat, de nem közvetlenül, hanem az MNV Zrt.-n, és a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. Néhány speciális esetben másik miniszter is kapott ilyen jogot. Az új szabály az MNV feladatává teszi a vagyonkezelést. Törvény, illetve miniszteri rendelet azonban ettől eltérően rendelkezhet.

A vagyontörvény a javaslat szerint kiegészül azzal a szabállyal, hogy az ebbe a törvénybe foglalt szabályok megsértésével kötött szerződés semmis. A vagyonhasznosítási szerződést csak a pályázati kiírás és a nyertes pályázat tartalmának megfelelően lehet megkötni.

Szintén kiegészítésként tennék be a jogszabályba azt, hogy a vagyonkezelési szerződés azonnal felmondható, ha a vagyonkezelő elhanyagolja a vagyon megóvását.

Mentesülne a visszapótlási kötelezettség alól az MNV

Szó esik még a módosításban arról is, hogy a vagyonkezelő köteles értékcsökkenést elszámolni, de a számviteli politikát egyeztetnie kell a tulajdonosi jog gyakorlójával. A vagyonkezelő a kezelt vagyon értékének megőrzéséről - legalább az értékcsökkenés mértékével - köteles gondoskodni - ezt nevezik visszapótlási kötelezettségnek. E kötelezettség alól mentesül a közfeladatot ellátó vagyonkezelő.

A módosító javaslat indoklása kifejti: az MNV által kezelt vagyon 18 százalékára vonatkozik a visszapótlási kötelezettség. Az MNV Zrt. megalakulása óta felhalmozódott, le is jelentett, de nem teljesült ilyen kötelezettség jelenleg megközelíti a 150 milliárd forintot, és az év végére eléri a 200 milliárd forintos nagyságrendet.

HOZZÁSZÓLÁSOK