BUX
38971

Simor levelet írt Matolcsynak

Ilyen lépést a kormányok akkor szoktak tenni, amikor elbizonytalanodnak a saját gazdaságpolitikájuk helyességével kapcsolatban - kommentálta Simor András a fideszes, Monetáris Tanácsot bővítő törvényjavaslatát.

Domokos László, 2010. november 29. hétfő, 16:08

A jegybankelnök szerint mindegy, hogy ki van a tanácsabn, ha tartja magát a törvényhez, a döntései determináltak. Ha ez így van, akkor az árstabilitás meg tud valósulni. Vannak elvek és vannak érdekek - foglalta össze véleményét Simor.A jegybank közzétette honlapján a nemzetgazdasági tárcának írt levelét is, amelybe véleményezte a javaslatot. Ebben ez olvasható:A törvényjavaslat szerint a monetáris tanácsnak az MNB elnöke, alelnökei melletti további négy tagját - a jelenleg hatályos rendelkezésektől eltérően - nem az MNB elnöke, vagy a miniszterelnök javasolja, hanem az Országgyűlés illetékes bizottsága és nem a köztársasági elnök nevezi ki, hanem az országgyűlés választja meg. Az MNB álláspontja szerint a jegybanki alapvető feladatok, ezen belül pedig a monetáris politika vonatkozásában legfőbb döntéshozó szerve tagjainak megválasztására vonatkozó jelenlegi szabályok, minden szempontból megfelelőek és eleget tesznek a közfeladat hatékony ellátására vonatkozó követelményeknek. Véleményünk szerint tehát indokolatlan az Önök által most javasolt változtatás.Mivel a monetáris politika hitelességét leghatékonyabban egy stabil intézményi környezetben és jogi keretek között tevékenykedő jegybank tudja megvalósítani, így megítélésünk szerint nem szolgálja a monetáris politika hitelességét az, hogy az MNB törvény javasolt módosítása a monetáris politikai döntéshozatal intézményi és jogi kereteit megváltoztatja. Az MNB törvényben foglalt szabályozás 1997 óta folyamatosan biztosította és jelenleg is biztosítja azt, hogy az MNB elnökének javaslattételi jog hiányában is legalább véleménynyilvánítási joga van a monetáris tanács tagjainak jelölése vonatkozásában. Az MNB fontosnak tartja, hogy a jegybanki alapvető feladatok, ezen belül pedig a monetáris politika tekintetében legfőbb döntéshozók személyére vonatkozóan az MNB elnökének továbbra is javaslattételi joga legyen. Ennek megfelelően, amennyiben a kormány ragaszkodik a törvény módosításához, javasoljuk, hogy a törvénymódosítás térjen vissza a 2001. július 5-én kihirdetett MNB törvény szövegéhez, amely szerint a monetáris tanács további tagjai kinevezésére, illetve felmentésére a javaslatot az MNB elnöke teszi meg, amelyet - egyetértése esetén - a miniszterelnök terjeszt a köztársasági elnök elé. Természetesen támogathatónak tartjuk azt a megoldást is, hogy a tagokat nem a köztársasági elnök nevezi ki, hanem az MNB elnök és a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés választja meg.Üdvözlettel:Simor András