Sokaknál kopogtat a hatóság - ettől függhet a nyugdíjuk

A nyugdíjbiztosítási szervek adategyeztetési eljárást kezdeményeztek a születési év szerinti ütemterv alapján a biztosítottak, volt biztosítottak nyilvántartásában szereplő szolgálati idejéről. A hivatalbóli eljárás elsőként az 1955-59. között született személyeket érintette, 2017. január 1-vel kezdődött az 1960-64. között születettek vonatkozásában az adat-egyeztetési eljárás elindítása. Az Adó.hu egybegyűjtötte, mire érdemes figyelni ennek kapcsán.
K. Kiss Gergely, 2017. május 18. csütörtök, 11:27
Fotó: Napi.hu

Az eljárás elindítását követően két évenként kerül sor a következő ötéves korcsoportok adategyeztetési eljárására. Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  • biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
  • a foglalkoztató adatai,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  • azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

Az egyeztetésnél az érintett személy az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan észrevételt tehet. A nyugdíjbiztosítási szerv az eltérés okait megvizsgálja, a vizsgálat keretében az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel.

A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet. (Sokan már elkezdték az előtakarékosságot is, erről itt írtunk korábban.)

Így biztosítható, hogy a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza. További részletek az Adó.hu portálon.

HOZZÁSZÓLÁSOK