BUX

Súlyos hibákra bukkantak az M6-oson

December végéig lezárult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által kezdeményezett átfogó felülvizsgálat az M6-os autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszán. A tárca szerint a koncessziós társaság az építés során a koncessziós szerződés számos pontját megszegte; a feltárt hiányosságok és hibák számszerűsített hatása több milliárd forint.

NAPI, 2011. január 10. hétfő, 14:45

Megtörtént az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának műszaki, minőségi követelmények teljesülését ellenőrző átvilágítás eredményeinek kiértékelése - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A tárca szerint általánosságban megállapítható, hogy a koncessziós társaság az építés során a koncessziós szerződés számos pontját megszegte.

Az NFM közleménye szerint súlyos hiányosságok, hibák mutathatók ki az építési folyamatra, annak dokumentálására, a helyszíni kivitelezési munkákra és a minősítésekre vonatkozó előírások betartásában.

A felülvizsgálat részeként a szakértők áttekintették az építéssel kapcsolatos dokumentációkat (például engedélyek, kiviteli tervek, megvalósulási tervek, minősítési dokumentációk, építési naplók, technológiai utasítások), helyszíni bejárásokat tartottak, geofizikai, geodéziai és geotechnikai ellenőrző méréseket végeztek.

A helyszíni vizsgálatok a földművek, útpálya, forgalomtechnikai elemek, műtárgyak, védőkerítés, humuszgazdálkodás, rekultiváció, madárvédelem területére terjedtek ki.

Az aszfaltvizsgálat helyszíni és laboratóriumi ellenőrző mérései szerint az aszfalt vastagsága és minősége sok helyen nem megfelelő. A feltárt hibák együttes fennállása az útburkolat várható élettartamának jelentős rövidülését eredményezhet.

A dokumentációk és a megépített útszakasz vizsgálata, összevetése alapján számos hiba és hiányosság mutatható ki, egyebek mellett a felhasznált, beépített anyagok minőségében és a munkavégzés feltételeinek teljesülésében is.

A szakértők eltéréseket találtak a megvalósulási tervekben foglaltak és a helyszínen tapasztaltak között (műtárgyak, útburkolat geodéziája).

Az építési naplók tartalmi szempontból hiányosnak és helyenként formailag is szabálytalannak bizonyultak.

Az egész pályaszerkezetre nem állnak rendelkezésre teljes körűen a Független Mérnök által kiadott továbbépítési és eltakarási engedélyek.

A koncessziós társaság az autópálya egyes elemeire úgy épített rá, hogy az eltakart munkarészek (például alsóbb aszfaltrétegek, műtárgyak szerkezeti elemei) előzetes mennyiségi és minőségellenőrzése nem történt meg.

A beépített anyagok, a keverékek és a bedolgozás megfelelősége bizonyos esetekben kellő pontossággal, roncsolás nélkül már nem vizsgálható.

A minőségellenőrzési műszaki szabályozásokat nem tartották be maradéktalanul.

A feltárt hiányosságok és hibák számszerűsített hatása több milliárd forint.

Mielőbbi kijavításuk, illetve pénzügyi ellentételezésük érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felveszi a kapcsolatot a koncessziós társasággal. A szaktárca a felülvizsgálat eredményeinek ismeretében megkezdi a közérdek érvényesítését célzó tárgyalásokat a magánpartnerrel.

A NFM Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkársága egységes rendszerben kezeli a PPP típusú projekteket, amelyek teljes körű felülvizsgálatát is elvégzi. A cél az állam számára előnytelen, gazdaságtalan vállalások feltárása, kiszűrése.