BUX
38240

Szigorúbb kontroll alá került az egészségügy

Teljeskörűen tájékozott patikussal, a megnyirbált egészségbiztosítói hatáskör és egyetemi autonómia mellett jelentősen kiszélesített állami kötelezettségvállalási és feladatmeghatározási jogkörrel indul az új év az egészségügyben.

Szepesi Anita, 2013. január 2. szerda, 16:16

A Napi Gazdaság szerdai számának cikke

A patikus ezentúl a rögzítés lehetősége nélkül megismerheti a betegek támogatott gyógyszereléssel kapcsolatos, egy éven belüli adatait, amelyeket az egészségbiztosító elektronikus formában teszi elérhetővé − derül ki a Magyar Közlönyben megjelent egészségügyi salátatörvényből. Amennyiben a biztosított ez ellen tiltakozik, a gyógyszerésznek e tényt haladéktalanul továbbítania kell az egészségbiztosítónak. A törvénymódosítás emellett mintha elvágná a fizető beteg belépését az állami egészségügybe, ugyanis kimondja, a biztosítottnak nem minősülő betegek ellátása − a sürgős eset kivételével − nem eredményezheti a biztosítottak várólistájának, illetve a betegfogadási lista szerinti várakozási idejének meghosszabbodását.

Az új jogszabály lépéskényszerbe hozza a hatóságot, miután ezentúl az egészségügyi szolgáltató 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a finanszírozott szolgáltatásának személyi és tárgyi feltételei megváltoznak. Vagyis ha például a változás következtében a minimumfeltételek nem teljesülnek, a hatóságnak hivatalosan is birtokában lesz az erről szóló információ. A biztosított pedig januártól köteles megtéríteni a neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás összegét.

A jogszabály az OEP hatáskörének jelentős részét a kormányhoz, illetve a miniszterhez delegálja, a kabinetet hatalmazza fel többek között a finanszírozási szerződések megkötésére és tartalmuk meghatározására. Kormányzati jogkör az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának, az E-Alapból folyósított pénzeszközök pénzügyi ellenőrzésének, illetve a kifizetés szabályainak meghatározása. Ezentúl a támogatott gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rendelését, kiadását és a felhasználás ellenőrzésének szabályait is kormányrendelet állapítja meg, a fekvő- és a járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének meghatározása, valamint maga az ellátás is állami kötelezettség.

A salátatörvény hatálybalépésével új értelmezést kap az egyetemi autonómia: az állami egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójának szakmai felügyelete, az ellátási szerződések, kapacitások csökkentése, illetve átcsoportosítása, valamint az ellátási terület és a működés szabályainak meghatározása ugyanis az egészségügyért felelõs miniszter kezébe kerül. Mostantól emellett a tárcavezető hagyja jóvá a finanszírozási szerződések megkötését, illetve az egészségügyi szolgáltató által kezdeményezett módosítását, valamint felmondását is.