Több tucat törvénymódosítás a büdzsében

A jövő évi költségvetést megalapozó törvénycsomag 41 törvényt módosít, szerepel benne egyebek között, hogy az állami és önkormányzati cégek addig nem kaphatnak támogatást, amíg nem teszik közzé vezetőik jövedelmeit, és jövőre az önkormányzatok már nemcsak az 1 milliárd, hanem az 50 millió forintot elérő beruházások után is kaphatnak céltámogatást.
NAPI, 2009. szeptember 18. péntek, 19:22
Fotó:

A köztisztviselői törvénybe kiegészítésként került be az a szabály, hogy köztisztviselő lehet többségi állami tulajdonú cégben vezető tisztségviselő, felügyelő-, és audit bizottsági tag - olvsaható az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban. Feltétel azonban, hogy a poszt betöltésére az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása érdekében hozott állami intézkedés miatt kerüljön sor. Ebbe a körbe tartozik az állami tőkeemelés, a kölcsönnyújtás, a kezesség-, illetve garanciavállalás.

A módosuló államháztartási törvény szerint az államháztartás alrendszereiből nem nyújtható támogatás az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, vagy a közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnak, amíg az nem teszi közzé a vezetői javadalmazását. A vezetők körébe tartoznak a vezető tisztségviselők, és a felügyelőbizottsági tagokon túl a társaság működése szempontjából meghatározó munkakört betöltő munkavállalók. A közzétételben szerepelni kell valamennyi közvetlen és közvetett pénzbeli juttatásnak, egyéb járandóságnak, valamint a titoktartás idejének és ellenértékének. A részletekről külön jogszabály rendelkezik.

Ugyancsak az államháztartási törvény engedi meg azt, hogy az önkormányzatok a jogerős határozat alapján őket terhelő visszafizetésekre részletfizetési kedvezményt kapjanak. A kedvezmény ideje 12 hónap, de ha még ez is veszélyeztetné az önkormányzat működését, akkor a kedvezmény ideje 36 hónapig hosszabbodhat.

A minisztériumi köztisztviselők, az ügyészek, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak egyaránt kaphatnak cafetéria-juttatásként ingyenes vagy kedvezményes internet-hozzáférést, továbbá önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetést. Ezek összege az adott munkaköri kategória legkisebb alapbérének a fele, és maximum 2,2-szerese lehet.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatását szabályozó törvény úgy módosul, hogy a jelenlegi 1 milliárd forint összköltségű önkormányzati beruházás helyett már az 50 millió forintosak is kaphatnak céltámogatást. Új, induló beruházásokra az országgyűlés 2011-ben és 2012-ben nem ad címzett támogatást.

A versenytörvény módosítása előírja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának a megteremtésére köteles fordítani a befolyt bírság legfeljebb 25 százalékát. Ebből legalább akkora összeget kell a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére fordítani, amennyi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt kiszabott bírság aránya, a teljes bírság-összeghez képest.

A gyermekvédelmi törvény megteremti a családi napközi és a családi gyermekfelügyelet (bölcsőde-óvoda) intézményét. A családi napköziben legfeljebb 5, a gyermekfelügyelet keretében pedig 3 gyermek gondozható.

A pályakezdő fiatalok foglalkoztatási kedvezménye differenciálódik. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők tb-járulékából a foglalkoztatás első évében a bruttó bér 10 százaléka, a második évben pedig 20 százaléka jár kedvezményként. A felsőfokú végzettségűek után a foglalkoztatás első 9 hónapjában jár a 10 százalékos, a következő 3 hónapban pedig a 20 százalékos kedvezmény.

A földtörvény kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy a földvédelmi járulék negyedét kell csak megfizetni akkor, ha a földet az önkormányzat azért vonja belterületbe, mert olyan beruházás létesül ott, amely legalább 15 munkahelyet teremt.

A távhőszolgáltatás versenyképességéről szóló törvény kiegészül azzal, hogy a kormány nemcsak a távhő, hanem a lakossági gázfogyasztás támogatási szabályait is meghatározhatja.

HOZZÁSZÓLÁSOK