BUX
38240

Többeknek drágulhat a gáz - figyelmeztet az Energiaklub

A lakossági gázárak meghatározását szabályozó, január 1-jétől érvényes rendelet részben megfelel a Fellegi Tamás fejlesztési miniszter 2010. november 18-i sajtótájékoztatóján, illetve Bencsik János klíma- és energiaügyi államtitkár 2010. január 6-i televíziós interjújában elhangzottaknak, részben azonban ellentmond azoknak - állítja az Energiaklub.

NAPI, 2011. január 7. péntek, 17:10

Az egyetemes szolgáltatásban részt vevő fogyasztók évi 1200 köbméter gázfogyasztás alatt a "kedvezményes" árkategóriába tartoznak, azaz számukra változatlan marad a gáz ára. Az 1200 köbméteres fogyasztási határt átlépő háztartások 1200 köbméterig változatlan áron kapják a földgázt. E határ felett a rendelet értelmében az 1200 köbméter feletti fogyasztás egységesen a második árkategóriába esik, vagyis a rendelet alapján nem sávos rendszer került bevezetésre (a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint első lépcsőben 300, majd 1500 köbmétertől 500 köbméterként emelkedett volna a gáz ára) - áll az Energiaklub közleményében.Amennyiben nem csak a gázdíjat, hanem a teljes évi gázszámlát (alapdíjjal, importkorrekciós tényezővel, a biztonsági készletezés díjával, áfával) alapul véve végezzük el a számítást, figyelembe véve, hogy 1200 köbméterig minden fogyasztó változatlan árat fizet, a fogyasztás mértékében értelmezhetővé válnak a sávok. A szervezet számításai így nagyságrendileg alátámasztják a minisztérium által megadott értékeket, látszólagosan tehát valóban progresszív áremelés történt.Azonban nem a gáz ára emelkedik ilyen módon, hanem a nagyobb fogyasztás következményeként az éves gázköltség emelkedik progresszíven - állítja az Energiaklub. A számításokat a virtuális fogyasztói sávok közepértékére végezték el, a számok a négy szolgáltató átlagát jelentik.A miniszter novemberi sajtótájékoztatóján az hangzott el, hogy az egyetemes szolgáltatásban részesülő fogyasztók 57 százalékának nem fog emelkedni a gáz ára. Az Energiaklub adatai alapján ez az arány ennél alacsonyabb, 53 százalék, azaz az áremelkedés valamivel több háztartást érint. A felmérés adatainak részletesebb, a virtuális fogyasztói kategóriákra (sávokra) elvégzett elemzésével kapott adatok nagyságrendileg nem sokban térnek el ebben a minisztérium által megadott adatoktól.

Az új gázárrendszerről az Energiaklub szerint alapvető kritikaként megfogalmazható, hogy az pusztán a fogyasztás abszolút értéke alapján premizál, nem veszi figyelembe a fogyasztás minőségi jellemzőit (az ingatlan méretét, a benne lakók számát, energiahatékonyságának szintjét). Holott a fogyasztás viszonylagosan alacsony mivolta nem tanúskodik az energiahordozó felhasználásának hatékonyságáról. Így előfordulhat, hogy a frissen bevezetett árrendszer a pazarló felhasználást "jutalmazza", míg a hatékony felhasználást "bünteti" - vélik a szervezetnél.Ezzel összefüggésben, kifejezetten aggályosnak tartja az Energiaklub, hogy az 1200 köbméteres határig alanyi jogon jár a kedvezményes tarifa - az új árrendszer tehát a határig a pazarló jellegű fogyasztást is "jutalmazza". Bár a kormányzati kommunikációban nagyon erősen jelen vannak olyan témák, mint az energiahatékonyság és a zöldgazdaság fejlesztése, de politikailag láthatóan sokkal erősebb a szociális és rövid távú szemlélet, miszerint a lakosság számára olcsóvá kell tenni az energiát - fogalmaz a szervezet. Ez torz árrendszerhez vezet, ami gazdaságilag nem kedvez a hatékonysági beruházásoknak - fűzik hozzá.Pontos jelzés kelleneA civil szervezet véleménye szerint az energiaáraknak pontos jelzéssel kell szolgálniuk a fogyasztók számára. Az a politikai törekvés, hogy a gázárakat a lehetőségekhez mérten alacsonyan tartsa, érthető, mégis szerencsésebb lett volna, ha ezt a törekvést egyeztetik az érvényben lévő energiahatékonysági intézkedésekkel, illetve a készülő energiapolitikának a gázfelhasználás csökkentését célul kitűző tervével - vélik.A szervezet szerint, ha a kormány olyan gázárrendszert kíván kialakítani, amelyben valamilyen szempont alapján fogyasztói szokásokat kíván jutalmazni, akkor érdemes lett volna megfontolni egy, a fentiekkel összhangban lévő ösztönző rendszer alkalmazását. A rendelettel érvénybe léptetett rendszer ugyanis csak negatív, indirekt ösztönzést tartalmaz, a nagyobb abszolút értékű fogyasztás büntetésével - közölte az Energiaklub.Kérdéses azonban szerintük, hogy ez tudatos megfontolást tükröz-e, azaz, hogy ezzel az eszközzel próbálnák rászorítani a fogyasztókat a hatékonysági beruházásokra, illetve, legalábbis kérdéses, hogy a döntés mögött bármilyen energiahatékonysági, fogyasztásracionalizálási szempont meghúzódna. Ennek ugyanis legalábbis részben ellentmond, hogy a gázfogyasztást ösztönző gázártámogatási rendszer mintegy 26,5 milliárd forinttal 2011-ben is életben marad, miközben nem ismeretes, hogy az érintett fogyasztói kör energiahatékonysági beruházásainak támogatását tervezik-e (2010-ben 2 milliárd forint volt erre a célra) - olvasható az Energiaklub gázárszabályozással kapcsolatos elemzésében.