BUX
38643

Többet adunk el, mint amennyit vásárolunk

Szeptemberben a kivitel volumene 3,2 a behozatalé 2,6 százalékkal emelkedett, az aktívum 140 millió euróval nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. 2016 első kilenc hónapjában a külkereskedelmi mérleg többlete 7,6 milliárd euró volt.

Napi.hu, 2016. december 2. péntek, 09:00

2016. szeptemberben:

A kivitel értéke 8,4 milliárd euró (2597 milliárd forint), a behozatalé 7,4 milliárd euró (2287 milliárd forint) volt.

2016. szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt, az import értéke változatlan maradt. A külkereskedelmi aktívum 140 millió euróval nőtt, és 1005 millió eurót tett ki. (Az egyenleg 35 millió euróval alacsonyabb az első becslésben közölt értéknél.)A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 2,5, behozatalban 3,5 százalékkal csökkent. A cserearány 1 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,4, a dollárhoz képest 1,2 százalékkal értékelődött felA gépek és szállítóeszközök kereskedelme a kivitelben 3,9, a behozatalban 4,8 százalékkal nőtt. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportvolumene 7, az importé közel 14 százalékkal emelkedett. A benzinüzemű motorok kivitele kismértékben bővült, a dízelmotorok exportja azonban ötödével visszaesett. A belső égésű motorokhoz tartozó alkatrészek exportja ötödével nőtt. Importban közel 10 százalékkal csökkent a dízelmotorok forgalma. A közúti járművek importja nem változott jelentősen, exportja majdnem tizedével nőtt. A híradástechnikai és hangrögzítő készülékek exportja közel tizedével visszaesett, melyben szerepet játszott a tv-készülékek EU-n belüli kivitelének mérséklődése. A feldolgozott termékek exportvolumene 3,6, az importé 2,9 százalékkal nőtt. A gyógyszer-kereskedelem mindkét irányban kismértékben emelkedett. A műanyag-alapanyagok exportja csaknem tizedével visszaesett, főként az etilén polimerei forgalmának számottevő csökkenése miatt. A gumigyártmány-kereskedelem mindkét irányban mintegy tizedével bővült. Az importban és az exportban is a gumiabroncs-kereskedelem növekedése dominál. Több mint tizedével bővült a szakmai tudományos ellenőrző műszerek (főleg az automata szabályozó- és ellenőrző, valamint a gyógyászati műszerek) és az egyéb feldolgozott termékek (többnyire a műanyag áruk, a csomagolóanyagok és a gyermekjátékok) exportja. Körülbelül tizedével emelkedett a ruházati cikkek importja is.Az energiahordozók importvolumene 12 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala tizedével emelkedett. A természetes és mesterséges gáz importja harmadával, a villamos energiáé közel tizedével maradt el az egy évvel korábbitól.Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 0,7, az importé 4,4 százalékkal nőtt. Több mint felével bővült a dohány és dohányáru exportja, importja megközelítőleg ötödével csökkent. A gabona és gabonakészítmények kivitele közel, az állati takarmányoké pontosan tizedével esett vissza, nőtt ugyanakkor az élő állat, a hús és húskészítmények exportja. A gabona és gabonakészítmények, illetőleg a zöldség-gyümölcs importjában egy számjegyű a növekedés, az egyéb, táplálkozásra alkalmas termékek behozatala több mint tizedével lett nagyobb. Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,7, a behozatalé 4,4 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi többlet 134 millió euróval csökkent, és 800 millió eurót tett ki. Az exportnak és az importnak egyaránt a 79 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 9 százalékkal nőtt, a behozatalé 3,7 százalékkal csökkent. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 275 millió euróval javult, és 206 millió eurós aktívumot mutat.

2016. január-szeptemberben:

A kivitel értéke 69,3 milliárd euró (21 657 milliárd forint), a behozatalé 61,7 milliárd euró (19 271 milliárd forint) volt.

2016. január-szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 4,9, a behozatalé 5,6 százalékkal emelkedett.A külkereskedelmi mérleg többlete 1,2 milliárd euróval nőtt, és 7,6 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 0,9, behozatalban 3 százalékkal csökkent. A cserearány 2,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,0, a dollárhoz képest 0,9 százalékkal értékelődött le.