BUX
39028

Töretlenül bízunk a jövőben

Tavaly év végére kismértékben ugyan, de tovább javult a gazdasági szektor közérzete, a lakosságé azonban nem változott, miközben mindkét kör mérsékelt optimizmussal tekint a közeljövőre.

NAPI, 2011. január 19. szerda, 10:09

A gazdasági szereplők közérzete 2010 negyedik negyedévében, folytatva az előző hat negyedév során megfigyelt trendet, kismértékben tovább javult. A Tárki lakossági, illetve a Kopint-Tárki feldolgozóipari vállalatok helyzetének és kilátásainak felmérését szintetizáló gazdasági közérzeti index értéke egy 0-100-ig terjedő skálán 43 pontot ért el az előző negyedévi 42,5 pont után, ezzel valamivel meghaladta a világgazdasági válság európai és magyarországi elmélyülése előtti (2008 közepére jellemző) szintet. Még mindig messze vagyunk azonban a kilencvenes évek végére, illetve a kétezres évtized első felére jellemző 45 és 53 pont között mozgó közérzeti értékektől. Gazdasági közérzetünk kedvezőbbé válása részben a vállalati szektor határozottan jobb helyzetértékeléséből, részben pedig az ország jövőbeli kilátásaiba vetett bizakodásból táplálkozik. A jellemzően a külpiaci trendektől függő feldolgozóipari vállalatok saját helyzetmegítélését mutató részindex látványosan javult az elmúlt hónapokban: a 2010 tavaszi 32 pontról nyárra 35 pontra, a negyedik negyedévre pedig már 44 pontra nőtt, ráadásul a jövőbeli kilátások további emelkedést vetítenek előre.A lakosság közérzete ugyanakkor nem javult az előző negyedévhez képest. Bár abban, hogy helyzete a következő időszakban kedvezőbb lesz, a megkérdezettek közel fele reménykedik, pillanatnyi pozícióját az átlagos magyar háztartás valamivel rosszabbnak érzékeli, mint egy negyedévvel korábban: a lakosság saját helyzetérzékelését mutató index összetevője 40 pontról 39-re csökkent.Nem lett jobb az ország általános állapotának megítélése sem: a lakosság egészének véleménye szerint az ország helyzete nem romlott, de nem is javult érdemben, hiszen hasonlóan az előző negyedévhez, a 2006 közepe óta megfigyelhető - mérsékelten rossz ítéletet kifejező - 30 pont alatti tartományban stagnál: 2010 júliusában és októberében egyaránt 29 pontot ért el. Még szigorúbban vélekednek az ország pillanatnyi állapotáról a megkérdezett cégvezetők: véleményük szerint Magyarország helyzete az elmúlt negyedévben enyhén tovább romlott, és az előző negyedévi 24 pontos értékről 22-re csökkent.

Forrás: Tárki, Kopint-Tárki

A jövőbeli folyamatok kedvezőbb alakulásába vetett bizakodás ugyanakkor töretlen. A közelmúlt javuló tendenciáit egyértelműen érzékelő feldolgozóipari vállalatok saját helyzetükben további - bár a korábbinál kisebb mértékű - javulással számolnak, és a lakossági várakozások is pozitív irányú elmozdulást vetítenek előre. Ami pedig az ország kilátásait illeti, a bizakodás, a folyamatok kedvező irányú alakulásába vetett remény fennmaradt: mind a lakosság (53 pont), mind a cégvezetők (57 pont) arra számítanak, hogy a következő félév során Magyarország általános helyzete jelentősen jobb lesz.

Forrás: Tárki, Kopint-Tárki

Összességében a felmérésekből kirajzolódó folyamatok egyrészt arra utalnak, hogy a gazdasági szereplők helyzete apránként javul, bár a lakosság körében egyelőre nem olyan mértékben, ahogy azt korábban remélték. Egyértelmű ugyanakkor a feldolgozóipari cégek közérzetének jobbá válása, és kismértékben az ország helyzetével és kilátásaival kapcsolatos közérzeti érték is nőtt. 2011-ben arra számíthatunk, hogy az exportorientált feldolgozóipari vállalatok közérzete tovább javul a stabilnak látszó németországi konjunktúrára alapozva, és apránként a belföldi piactól függő vállalkozások is javuló keresleti helyzetet tapasztalnak. Eközben a lakossági reáljövedelmek ugyancsak emelkednek, javítva majd a lakossági helyzetértékelést. Mindennek következtében a gazdasági közérzet további javulása valószínű, amennyiben váratlan negatív körülmények nem okoznak törést a tendenciákban.