Tovább javult az ország finanszírozási képessége

A folyó fizetési mérleg első negyedéves egyenlege ugyan elmaradt a Napi-konszenzustól, ám a külfölddel szemben fennálló finanszírozási képesség tovább javult.
NAPI, 2010. június 30. szerda, 08:43
Fotó:

Az első negyedévében a külfölddel szemben fennálló finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege) 793 millió euró volt - jelentette az MNB. A szezonális hatások kiszűrésével a finanszírozási képesség a GDP 2,7 százalékára rúgott. A folyó fizetési mérleg többlete a szezonálisan kiigazított adatok alapján az első negyedévben tovább növekedett, értéke 557 millió euró - a nem kiigazított adat szerint ez 344 millió euró, ami elmarad a Napi 570 millió eurós konszenzusától. Az áruforgalomban a többlet ugyan kismértékben csökkent, az export és az import szintje szezonálisan igazítva tovább emelkedett az első negyedévben is. Az első negyedéves nettó áruexport értéke kiigazítva 1268 millió euró lett. A szolgáltatás bevételek és kiadások a szezonális hatásokat kiszűrve magasabbak az előző negyedéves szintnél. Az egyenleg szezonálisan kiigazítva 526 millió euró volt. A nem adósság típusú állományokhoz kapcsolódó jövedelemegyenleg a szezonális hatásoktól megtisztítottan -1004 millió euró, az adóssághoz kapcsolódó kamatjövedelmek egyenlege -654 millió euró volt.

A folyó transzferek egyenlege az első negyedévben 44 millió euró hiányt mutatott a kiigazítatlan adatok alapján. Az EU-val kapcsolatos első negyedéves eredményszemléletű adatokat tekintve a folyó transzferek bevételi többlete 190 millió euró, míg a tőketranszferként elszámolt tranzakciók bevételi többlete közel 470 millió euró volt. Az első negyedévben így 660 millió euró bevételi többlet került EU-transzferként elszámolásra a fizetési mérlegben a felhasznált források és kifizetések egyenlegeként.

Nem adóssággeneráló finanszírozás formájában 1058 millió euró forrásbeáramlás történt az első negyedévben. A magyar befektetők külföldre irányuló, részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetésének értéke 174 millió eurót, a külföldi befektetők magyarországi tőkebefektetései 327 millió eurót tettek ki. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél 28 millió euró forrásbeáramlás történt, ebből 268 millió euró volt a magyar befektetők külföldi és 296 millió euró a külföldiek magyar részvényvásárlása.

Az EU-transzferek eredményszemléletű elszámolása miatt a rövid lejáratú tartozások 64 millió euróval csökkentek, míg a rövid követelések 365 millió euróval nőttek az első negyedévben.

Március végén a jegybanki tartalékok értéke 33,9 milliárd euró volt. A közvetlen tőkebefektetésen belül elszámolt egyéb tőkét, valamint a derivatívákat nem tartalmazó nemzetgazdasági nettó adósságállomány 2010. március végén 54,3 milliárd euró (a GDP arányában 56,9 százalék) volt.

HOZZÁSZÓLÁSOK