Új módon vizsgálja a bankokat az MNB

Az MNB szanálási hatóságként új típusú – szanálhatóság értékelésére irányuló –eljárás keretében rendszeres helyszíni vizsgálatokat indított a hazai bankoknál az uniós jogi keretrendszerre épülő hazai szabályozás alapján, a szanálási tervek készítése és az abban foglaltak megvalósíthatóságának ellenőrzése érdekében - adta hírül a jegybank.
Domokos László, 2017. május 12. péntek, 19:20
Fotó: Napi.hu

A szanálási tervezés a válsághelyzetekre való előzetes felkészülést szolgálja, ezzel az MNB a bankok működésének átláthatóságát erősíti és hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilitásának mindenkori fenntartásához. A szanálási tervek elkészítése és a szanálhatósági akadályok évenkénti áttekintése minden, az EU-ban működő hitelintézet és befektetési vállalkozás esetén elvárás, még akkor is, ha az érintett intézmény szanálására valószínűleg sohasem kerül sor - közölte az MNB.

Az MNB, mint szanálási hatóság célja a betétesek minél erősebb védelme, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a pénzügyi szektor által nyújtott kritikus funkciók folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása és az intézményi válsághelyzetek hatékony kezelése. Ennek érdekében a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (Szantv.) alapján egyrészt eljár a szanálás alá vont intézményekkel kapcsolatosan, másrészt a szanálási tervezés keretében vizsgálja, hogy egy esetleges szanálási eljárás során megvalósítható lenne-e egy hatékony hatósági beavatkozás.

A szanálási terv célja annak bemutatása, hogy válsághelyzetben hogyan biztosítható az intézmény kritikus funkcióinak zavartalan működése és az ügyfelek kiszolgálása. Ennek megfelelően az MNB, mint szanálási hatóság minden, a Szantv. hatálya alá tartozó intézményre elkészíti ezt a tervet, melynek része egy szanálási stratégia és egy intézkedési terv is. A szanálási tervezési folyamat során az erre szolgáló speciális, ún. szanálhatósági eljárások keretében az MNB azt is értékeli, hogy a szanálási stratégia kivitelezésének van-e jelentős akadálya. A szanálási terveket Európai uniós jogszabályi előírások alapján akkor is el kell készíteni, ha az érintett intézmény szanálására sohasem kerül sor.

A szanálási tervek elkészítésekor, illetve a szanálhatóság esetleges akadályainak felmérésekor az MNB a bankokkal folyamatosan együttműködik. A kapcsolódó, most induló vizsgálatok több esetben helyszíni ellenőrzést is magukba foglalnak majd és a szanálási tervek készítésének és felülvizsgálatának ütemezéséhez igazodva az Európai Unióban általános elvárások teljesítését szolgálják - írta az MNB.

HOZZÁSZÓLÁSOK