Újabb bürokratikus teher a cégekre - Komoly bírság jöhet

A Munka Törvénykönyvének módosítása új kötelezettségeket ró azokra a hazai munkáltatókra, akik egy külföldi cégtől kiküldött munkavállalót foglalkoztatnak. Mind a magyar foglalkoztatóra, mind pedig a külföldi munkáltatóra vonatkozó új szabályok jelentős adminisztratív terhet jelentenek a cégek számára, a rendelkezések teljesítésének elmulasztása pedig komoly bírsággal járhat.
Napi.hu, 2016. október 26. szerda, 10:30
Fotó: Napi.hu

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvi változásának megfelelően új szabályokkal bővült a Munka Törvénykönyve. Az irányelv módosításának célja, hogy új és erősebb eszközöket biztosítson az EU-n belül mozgó munkavállalók javadalmazásával és munkafeltételeivel kapcsolatos tisztességtelen gyakorlatok megelőzésére, ellenőrzésére és szankcionálására - olvasható a  a Baker&McKenzie közleményében.


Az új szabályok szerint a belföldi fogadó cég köteles a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően írásban tájékoztatni a munkavállalót kiküldő külföldi munkáltatót a magyar Munka Törvénykönyve szerint a kiküldöttekre vonatkozó alapfeltételekről. Az alapfeltételek közé tartozik, többek között, a legrövidebb pihenőidő és a leghosszabb munkaidő mértéke, fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke, legalacsonyabb munkabér, valamint a munkavédelmi feltételekre és az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok. Ezeket akkor is alkalmazni kell, ha a külföldi vállalat által a magyar céghez kiküldött munkavállaló ideiglenesen dolgozik a magyar munkáltatónál.

A fogadó magyar foglalkoztatónak biztosítania kell, hogy a külföldről kiküldött munkavállalók munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata, munkaidő-nyilvántartása, valamint a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata kiküldetésük teljes időtartama alatt a munkavégzés helyén, valamint a munkavégzés befejezése után még 3 évig a cég székhelyén vagy telephelyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen.

A tájékoztatási kötelezettségét elmulasztó belföldi cég készfizető kezesként felel, ha a külföldi munkáltató nem tartja be a minimum munkakövetelményeket és a munkavállalónak ezzel kapcsolatosan követelése keletkezik. Ezen felül a hatóság akár munkaügyi bírságot is kiszabhat a fogadó magyar cégre. Amennyiben a magyar cég tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett arról, hogy a munkavállaló foglalkoztatása során a külföldi munkáltató munkabér és járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a külföldi munkáltatóval egyetemlegesen felel a munkabér és járulékai megfizetéséért.

Az új szabályok értelmében a külföldi munkáltatót is kötelezettségek terhelik. A munkavállalót Magyarországra kiküldő vállalkozás köteles a szolgáltatásnyújtást legkésőbb annak megkezdésekor bejelenteni és adatot szolgáltatni a munkaügyi felügyelőségnek a külföldi cégről a kiküldött munkavállaló által végzendő tevékenységről, valamint a magyarországi munkavégzés legfőbb feltételeiről. Továbbá, a külföldi munkáltató köteles kijelölni egy olyan személyt, aki a magyar munkaügyi hatósággal való kapcsolattartásért, valamint a kiküldetésben lévő munkavállalója munkaügyi dokumentumai küldéséért és átvételéért felelős. A külföldi vállalat a kapcsolattartó személyéről az erre a célra rendszeresített elektronikus felületen köteles tájékoztatni a munkaügyi hatóságot.

A hatálybalépéskor már Magyarországon foglalkoztatott munkavállalók esetében az adatszolgáltatást 2016. augusztus 31-ig kellett megtenni, a hatálybalépést követően Magyarországra érkezett munkavállalók tekintetében pedig már a hatálybalépéskor fennáll ez a kötelezettség. A mulasztó külföldi céggel szemben a hatóság munkaügyi bírságot szabhat ki.

A Munka Törvénykönyvén kívül jelentősen módosult a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény is. 2016. július 8-tól a törvény hatálya kiterjed azon külföldi vállalatokra is, akik határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalót küldenek Magyarországra. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaügyi hatóságok a külföldi munkáltatót akár bírsággal is sújthatják a magyar munkajogi szabályokban meghatározott kötelezettségeik elmulasztása esetén. Újdonság az is, hogy a kiküldetésért felelős nemzeti hatóságok a kiküldetéssel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása, ellenőrzése és a szabályok betartatásának érdekében együttműködnek egymással, így a külföldi cégre kirótt bírság behajtása is hatékonyabb lesz.

HOZZÁSZÓLÁSOK