Óvatosan az online társkeresőkkel

Online társkereső, a b2 S.à.r.l. (be2) ellen indított versenyfelügyeletei eljárást a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Szepesi Anita, 2018. július 16. hétfő, 12:34
Fotó: Napi.hu

A GVH már korábban jelezte, hogy piaci jelezések alapján nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az online társkereső oldalak kereskedelmi gyakorlatainak vizsgálatára - írja közleményében a hivatal.

A b2 ellen most indított eljárásnál a GVH többek között vizsgálja,

  • hogy a www.be2.hu a weboldalán nyújtott szolgáltatását valóban ingyenesen biztosítja-e vagy ahhoz csak korlátozott mértékben férhetnek hozzá ilyen módon a tagok;
  • az átlagos fogyasztó észlelheti-e a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó tájékoztatást;
  • szolgáltatása során milyen módon alkalmaz a vállalkozás általa létrehozott, a valóságban nem létező felhasználókhoz tartozó anonim vagy pszeudonim profilokat, illetve a fogyasztók megfelelő tájékoztatása mellett teszi-e ezt;
  • megalapozott információt ad-e tájékoztatásában a szolgáltatását igénybe vevők számáról;
  • a fogyasztók számára úgy tette-e elérhetővé honlapján - a szolgáltatásával összefüggő általános szolgáltatási feltételek (ÁSZF) megjelenítése, valamint szerkesztése révén - a szolgáltatás reális megítéléséhez szükséges információkat, hogy a fogyasztók tájékozott döntést hozhatnak;
  • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít-e meg a szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés felmondásával kapcsolatban alkalmazott kereskedelmi kommunikációja az által, hogy míg a szolgáltatás igénybe vétele néhány kattintással lehetséges, a felmondásnak alaki követelményeknek kell megfelelnie (pl. a szerződést a fogyasztó kizárólag úgy mondhatja fel érvényesen, ha postán vagy faxon külföldi címre, illetve faxszámra küld nyilatkozatot);
  • az által, hogy a felmondás határidejére vonatkozó, egymástól eltérő kereskedelmi kommunikációk indokolatlan terhet rónak a fogyasztóra az információ-keresést illetően;
  • az által, hogy a fogyasztó döntési alternatíváit kiegyensúlyozatlan módon jeleníti meg (pl. a felhasználói profil törlésének lehetőségét a felkínált egyéb lehetőségektől elszakítva, máshol jeleníti meg).

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható - írja közleményében a GVH.

Az internetes társkeresés buktatóiról a hivatal a honlapján is tájékoztat. A GVH "Gondolja Végig Higgadtan" elnevezésű kampányának további tájékoztatói itt olvasható.

HOZZÁSZÓLÁSOK