BUX
38236

Zárás előtt fél órával 95 ezer fölött volt a pénztárban maradók száma

A magánnyugdíj-pénztári tagok közül hétfőn este fél hatig 95 016-an nyilatkoztak arról, hogy a magán-nyugdíjrendszerben kíván maradni, a tb-be átlépők közül pedig a múlt hét végéig több mint húszezren arról, hogy csak a jogszabályi korlátozások miatt teszik ezt.

MTI-Eco, 2011. január 31. hétfő, 19:49

A magán-nyugdíjpénztári tagoknak 2011. január 31-ig kellett dönteniük arról, hogy a magán- vagy az állami nyugdíjrendszer tagjai kívánnak lenni a jövőben. Azok a helyszíni nyilatkozattételre jogosult, illetve tartósan külföldön tartózkodó pénztártagok, akik január 31-ig rajtuk kívül álló okból nem tudtak nyilatkozni, legfeljebb február 28-ig - a nyilatkozat pótlásával egyidejűleg - igazolási kérelmet nyújthatnak be.Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) adatai szerint hétfőn este fél hatig 95 016 pénztártag adta be nyilatkozatát arról, hogy a magán-nyugdíjrendszer tagja kíván maradni. A magán-nyugdíjpénztáraknak a PSZÁF adatai szerint 2010. szeptember 30-án 3 090 517 tagjuk volt.Aki most nem nyilatkozott a magánpénztárban maradásról, annak 2011. március 1-jével automatikusan megszűnik a tagsági jogviszonya, és számlaegyenlegét átutalják az állami nyugdíjalapba. Az állami rendszerbe visszalépők a tagi kifizetéseket - a korábban befizetett tagdíj-kiegészítéseket és a reálhozamot - adómentesen felvehetik majd.Aki továbbra is magán-nyugdíjpénztári tag marad, a 2011. december 1. után megszerzett, járulékalapot képező jövedelmei után nem szerez további szolgálati időt az állami rendszerben, annak ellenére, hogy fizetése után a munkaadó továbbra is az állami társadalombiztosításba utalja a 24 százalékos munkáltatói járulékot (december óta nyugdíj-hozzájárulást); a továbbiakban csak a pénztárba utalt 10 százalékos járulékrész után számíthat járandóságra.A tb-rendszerbe átlépők közül ugyanakkor sokan - a múlt hét végéig több mint húszezren - jogfenntartó nyilatkozatot juttattak el a vegyipari szakszervezethez (VDSZ), miután az érdekvédelmi szervezet felajánlotta, hogy ingyen helyezi ügyvédi letétbe a dokumentumokat. A nyilatkozat aláírója a jogfenntartó nyilatkozatban kijelenti: kifejezetten a jogszabályi korlátozások miatt lépett vissza az állami nyugdíjrendszerbe, és ha az Alkotmánybíróság vagy bármely más szervezet hatályon kívül helyezné, vagy megsemmisítené a rendelkezést, jogfenntartással él, és magán-nyugdíjpénztári tagságát a jövőre nézve fenn kívánja tartani. A VDSZ szerint ez a nyilatkozat biztosíthatja a magán-nyugdíjpénztári tagság folytonosságát arra az esetre, ha az Alkotmánybíróság (Ab), többek között a VDSZ beadványának hatására megsemmisíti a privát rendszer átalakítására hozott törvényt. A nyugdíjpénztárak kapcsán hétfőn is szócsata volt a politikusok között. Az MSZP szerint a személyi jövedelemadó (szja) "felső tízezernek kedvező" csökkentése vezetett a magán-nyugdíjpénztári rendszer szétveréséhez, "hárommillió ember kifosztásához". A miniszterelnök szóvivője szerint a szocialista politikusok hétfői nyilatkozatai azt bizonyítják, hogy "a szocialisták nem tudnak napirendre térni afölött, hogy a nemzeti ügyek kormánya az MSZP-vel anyagi és politikai összefonódásban lévő milliárdos spekulánsok helyett az emberek oldalára állt."