A Bank of China Hungária tevékenységét nem érinti a képviselet törlése

A NAPI Online május 27-én, 8 óra 31 perckor kiadott hírében félreérthető címmel közöltük a Magyar Tőkepiacban ma megjelent PSZÁF-közleményt a Bank of China Budapesti Képviseletére vonatkozóan. A Bank of China Hungária Hitelintézet tevékenységét a benne foglaltak nem érintik, az okozott esetleges nehézségekért elnézést kérünk.
NAPI Online, 2005. május 27. péntek, 13:02
Fotó:

Az alábbiakban közöljük a teljes szöveget

"A PSZÁF E-I-518/2005, számú határozata a Bank of China Budapesti Képviselete nyilvántartásból történő törléséről

A Bank of China Budapesti Képviselete (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-7.) - a továbbiakban képviselet - által benyújtott bejelentésre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - a továbbiakban felügyelet - főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a következő határozatot hozom.
1. A képviseletet a külföldi hitelintézetek magyarországi képviseleteiről vezetett nyilvántartásból törlöm.
2. Jelen határozat kézhez vételét követően a képviselet bankképviseleti tevékenységet nem folytathat.
Határozatomat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény 36. paragrafus (2) bekezdése és a 187. paragrafusban foglaltak figyelembe vételével hoztam meg.
Mivel a kérelemnek helyt adtam, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.évi IV. törvény 43. paragrafus (2) bekezdése alapján a határozat indoklását és a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőztem-
Budapest, 2005. május 24.
Dr. Kuzder Judit s.k.
A PSZÁF ügyvezető igazgatója"

HOZZÁSZÓLÁSOK