BUX
38240

A BKV vizsgálja az Alstrom-szerződés felbontásának következményeit

A BKV megvizsgálja az Alstromal kötött szerződés megszüntetésének jogi és pénzügyi következményeit, amelyről a Fővárosi Önkormányzat illetékes szakbizottságainak is beszámol - közölte a közlekedési vállalat, miután nem adta ki a típusengedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság a budapesti M2 metróvonalra készült Alstrom metrószerelvényekre. Az Alstrom szerint nem lehetséges a szerződésbontás.

NAPI, 2010. július 30. péntek, 18:05

Mivel nem tudta megszerezni az Alstrom a 2-es metró vonalára érkezett új Metropolis szerelvény típusengedélyét a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól a Fővárosi Közgyűlés által szabott végső határidőig, a BKV a Fővárosi Közgyűlés határozatában foglaltak szerint megvizsgálja a szerződés megszüntetésének jogi és pénzügyi következményeit továbbá a régi orosz járműveken az élettartamnövelő beavatkozások lehetőségeit.A Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi hatáskörében eljárva 2010. június 3-án hozott határozatában arra utasította a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a közlekedési társaság és az Alstrom Budapest Metropolis Konzorcium között 2006-ban a szerelvények beszerzésére kötött, illetve a hozzájuk kapcsolódó karbantartási szerződéseket szüntesse meg, amennyiben 2010. július 31-ig sem tudja a gyártó a 2-es vonalra érkezett prototípus metrószerelvény végleges típusengedélyét megszerezni.Az Alstrom sajnáljaAz Alstom Transport sajnálattal értesült a Nemzeti Közlekedési Hatóság elutasításáról - áll a cég közleményében. A vállalat ugyanakkor a járművek fékrendszerével kapcsolatos kifogással kapcsolatban megjegyzi: az Alstom Transport kötöttpályás járművein található fékrendszer hasonló az Európában széles körben alkalmazott modern metrók fékkonstrukciójához, a magyar OVSZ vonatkozó előírásainak azonban nem felel meg. Az Alstom ezért derogációt kért a hatóságtól, amelyet az NKH nem adott meg.

Az Alstrom a BKV azon bejelentésére, hogy megvizsgálja a szerződés felmondásának lehetőségeit, valamint jogi és pénzügyi következményeit úgy vélekedett, hogy a szerződés BKV Zrt. általi felmondásának lehetősége nem áll fenn.

A közigazgatási eljárási törvény értelmében, mielőtt a határozat hatályba lép, az Alstom Transportnak 15 napja van arra, hogy a határozatot tanulmányozza és azzal kapcsolatos jogi lépésekről - beleéretve a fellebbezést is - döntsön.A kézhezvételt követően az Alstom Transport jogi és technikai szakértők bevonásával tanulmányozni fogja a határozat tartalmát és ezt követően, a közigazgatási eljárási törvényben meghatározott határidőn belül dönt a megfelelő jogi lépések megtételéről, beleértve a fellebbezés lehetőségét is - közölte a vállalat.