Adózási tippek a koronavírus idejére

A koronavírus okozta járvány a vállalkozások jelentős részét komoly pénzügyi kihívás elé állította. Nyolc adózási tippre hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda, ezek azonnali segítséget nyújthatnak minden típusú vállalkozásnak.
Domokos Erika, 2020. április 3. péntek, 12:00
Fotó: Stocksnap

Barta Péter, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda adótanácsadója összegyűjtött néhány olyan meglévő adózási ötletet, amelyek egy kis levegőhöz juttathatják a cégeket. Az alább olvasható tippeknél leírják, hogy ezek mennyire kockázatosak és hogyan kell azokat végrehajtani.

1. Túlfizetések visszaigénylése

Ellenőrizzük az adószámlánkat, és az esetleges túlfizetéseket mihamarabb igényeljük vissza. Jelenleg jobb helye van a pénznek a saját bankszámlánkon vagy a házi pénztárunkban, mint a NAV-nál.

- Vannak buktatók?
Ha nem kérünk vissza túl sokat, akkor nincs.

- Hogyan csináljuk?
Kérjük le az adószámlánkat az eBev portálon, és ha túlfizetésre bukkanunk, igényeljük vissza a 2017 nevű nyomtatványon. Az eljárás illetékmentes.

2. Fizetési haladék és/vagy részletfizetés, adómérséklés (fizetési könnyítések)

Méltányossági alapon kérelmezhetjük a nyilvántartott adófizetési kötelezettségünk elhalasztását és/vagy részletekben való teljesítését. Sőt, a vállalkozások a pótlék- és bírságtartozásaikra még mérséklési kérelmet is beadhatnak. A megbízható adózók továbbá automatikus, 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést kérhetnek, ha adótartozásuk nem haladja meg a másfél millió forintot.

- Vannak buktatók?
Nincs, de ha megkaptuk a könnyítést, akkor annak feltételeit szigorúan be kell tartani!

- Hogyan csináljuk?
A szükséges adatokat és igazolásokat gyűjtsük össze, töltsük ki a FAG01 nyomtatványt (gazdasági társaságok esetén), és ÁNYK-n adjuk be. Gazdasági társaságoknak tízezer forintba kerül.

3. Adóelőleg-mérséklés

Kérhetjük a társasági adó, a Robin Hood-adó és a helyi iparűzési adó adóelőlegeinek mérséklését a NAV-tól, illetve az önkormányzattól.

- Vannak buktatók?
Nincs, már nem kell mulasztási bírsággal sem szembenéznünk a "jogszerűtlen" adóelőleg-mérséklés miatt.

- Hogyan csináljuk?
Részletes becslést (üzleti tervet) kell készíteni, mely bemutatja, hogy a 2020-as árbevételünk és eredményünk szinte biztosan alulmúlja a korábbi évekét. Utána töltsük ki és ÁNYK-n adjuk be az ELOLEGMOD nevű nyomtatványt (a helyi iparűzési adó kapcsán a megfelelő önkormányzati nyomtatványt). Az eljárás illetékmentes.

4. Igazolási kérelem

Ha nem tudtuk határidőben bevallani és megfizetni az adókat, a mulasztástól számított 15-45 napon belül (mulasztástól függően) igazolási kérelmet adhatunk be. Ebben azt kell kifejteni és bizonyítani, hogy önhibánkon kívül nem tudtuk határidőben megfizetni az adókat (például a koronavírus okozta bevételkiesés miatt).

- Vannak buktatók?
Igen. Az igazolási kérelem benyújtásával együtt már kénytelenek vagyunk pótolni a mulasztást: ekkor be kell vallani és meg kell fizetni az adót.

- Hogyan csináljuk?
Írjunk igazolási kérelmet (erre nincsen külön nyomtatvány) és adjuk be elektronikusan (ÁNYK-n vagy ePapíron keresztül). Illetéket nem kell fizetni.

5. Végrehajtás felfüggesztése, szünetelése

Ha már adóvégrehajtással küzdünk, akkor a járvány miatti bevételkiesés miatt jó eséllyel kérhetjük a végrehajtás felfüggesztését. Továbbá, ha a tartozás esedékességét követő 8 napon belül kérjük a fizetési kedvezményt (lásd a 2-es pontot), akkor arra a tartozásra a végrehajtás mindaddig szünetel, amíg az adóhatóság véglegesen nem dönt a kérelmünkről.

- Vannak buktatók?
Nincsenek.

- Hogyan csináljuk?
Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem megfogalmazása (erre nincsen külön nyomtatvány) és elektronikus beadása (ÁNYK-n vagy ePapíron keresztül). Az eljárás illetékmentes.

6. Behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszakérése

Az államtól visszakérhetjük az áfát, ha a vevőnktől nem tudjuk behajtani az eladott árunk vagy szolgáltatásunk bruttó árát.

- Vannak buktatók?
Vannak, mert rengeteg a formai feltétel. Ráadásul 2016 előtti követelések esetén már csak április 21-ig adhatunk be kérelmet. 2016. január 1-jét követő teljesítési időpont esetén még van időnk, de sokkal szigorúbbak a feltételek.

- Hogyan csináljuk?
2016. január 1. előtti követelések esetén elektronikus (ePapír), jól indokolt kérelmet nyújtsunk be az Art. 196. §-a alapján, 3000 forint illeték kíséretében. Ezt követő követelések esetén önellenőrizzük az áfa-bevallásunkat, de csak akkor, ha teljesítettünk minden feltételt - és különösen, ha előzetesen értesítettük a vevőnket az önellenőrzési szándékunkról.

7. Pénzforgalmi elszámolás (áfa)

A legfeljebb 125 millió forint nettó árbevételű kisvállalkozásoknak jelent könnyebbséget az áfa okozta likviditási nehézségek alól. Ezzel az elszámolással csak akkor kell megfizetni az áfát, amikor az ellenértéket a vevőnktől megkaptuk, de az áfát levonni is csak akkor tudjuk, amikor a szállítónkat kifizettük.
A negyedéves és az éves áfabevallók még akár 2020-ra is választhatják a pénzforgalmi elszámolást egy kijavítási kérelemben, feltéve, hogy még nem adtak be semmilyen áfabevallást 2020-ra.

- Vannak buktatók?
Ha betartjuk a szabályokat, akkor nincsenek.

- Hogyan csináljuk?
A megfelelő T201 nyomtatványt minél előbb nyújtsuk be ÁNYK-n keresztül. Az eljárás illetékmentes.

8. Szünetelés

Az egyéni vállalkozóknak jó ötlet lehet a tevékenységük szüneteltetése. Ilyen esetben a vállalkozási tevékenység nem végezhető, de legalább mentesülnek az adók és járulékok alól, hiszen például a KATA-t vagy a minimumjárulékokat akkor is fizetniük kellene, ha semmilyen bevételük nincsen.

- Vannak buktatók?
Ha a szünetelés alatt tényleg nem folytatnak tevékenységet, akkor nincsenek.

- Hogyan csináljuk?
Egyéni vállalkozók a webes ügysegéden keresztül jelenthetik be. A KATA-soknak külön is be kell jelentenie a szünetelést a NAV-hoz a 20T101E nyomtatványon. Ezen felül a szünetelést külön be kell jelenteni az illetékes önkormányzathoz is az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon. Továbbá, ha a szünetelés miatt már nem minősülünk biztosítottnak (például nincsen munkaviszonyunk sem), akkor a 20T1011 nyomtatványon be kell jelentkezni az egészségügyi szolgáltatási járulék alá (ennek havi összege jelenleg 7710 forint) - javasolja a szakértő.

HOZZÁSZÓLÁSOK