Újabb fontos adóügyi változás jelent meg - sokakat érint

A vállalkozást az adóhatóságnál képviselő tanácsadót a jövőben egyszerűbben lehet elektronikus eljárásban megbízni. A tanácsadó az ő állandó megbízását előkészíti a NAV elektronikus felületén, amit az ügyfelének (az adózónak) csak jóvá kell hagynia.
Németh Géza, 2018. december 28. péntek, 10:50
Fotó: Shutterstock

Az év végi kormányzati jogalkotási dömpingben jelent meg a Magyar Közlönyben az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló, pont egy évvel ezelőtt hozott kormányrendelet módosítása. (Nagyot változik az élet januártól)

Az eredeti és a módosított szabály is azt tartalmazza, hogy az adózó miként adhat az adóhatóság előtt őt képviselőnek meghatalmazást. A fő szabály továbbra is az elektronikus úton adott meghatalmazás lesz, de szűk körben - ugyanúgy, mint eddig - él az írásbeliség.

"Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó az állandó meghatalmazottjának állami adó- és vámhatóság előtti képviseleti jogosultságát saját kezű aláírásával ellátott, az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon is bejelentheti az állami adó- és vámhatósághoz. Az adózó a bejelentéshez csatolja az eredeti állandó meghatalmazást" - olvasható a jogszabályban.

Az elektronikus bejelentés eddigi szabályai csak kissé módosultak, viszont kiegészítésképpen megjelent egy új előírás, amely egyszerűsíti az állandó meghatalmazott NAV-hoz történő bejelentését. Az új szabály így szól:

Az állandó meghatalmazott az állandó meghatalmazást - elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően - előkészítheti az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen. Az előkészített állandó meghatalmazást az adózónak az elektronikus felületen - elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően - jóvá kell hagynia. Az így jóváhagyott jognyilatkozat az adózó által megtett jognyilatkozatnak minősül.

Vagyis az adózó egyszerűen jóváhagyja a megbízást, amit az adótanácsadója, könyvelője előre bejelentett az adóhatóságnak.

Az új szabály kiemeli a képviselők közül az ügyvédeket, akik eddig nem szerepeltek a szövegben. Így az ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a kamarai jogtanácsos részére adott állandó meghatalmazást a meghatalmazottnak az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen - elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően - jóvá kell hagynia. Ez is az adózó dolgának a megkönnyítését jelenti.

A többi szabály lényege megegyezik a jelenlegivel, így az is, hogy az adózó meghatározhatja, a megbizottja mely adóügyekben képviselheti őt a hatóság előtt.

HOZZÁSZÓLÁSOK