Alapkezelőt bírságolt az MNB

Az MNB kedden közzétett határozataiban összesen 24,5 millió forint bírságot szabott ki az Access Befektetési Alapkezelőre a társaság működését és az általa kezelt befektetési alapokat érintő jogsértő eljárások miatt. A bírságösszeget az egyes szabálysértések súlya, kockázata és részben ismétlődő jellege alapozta meg - adta hírül a jegybank.
Domokos László, 2018. augusztus 21. kedd, 10:13
Fotó: Napi.hu / Szabó Dániel

Az MNB vizsgálati programjába illeszkedő átfogó ellenőrzést végzett az Access Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél, áttekintve annak tevékenységét 2013. január 1-től kezdődően.

A vizsgálat hiányosságokat tárt fel az alapkezelőnél − többek között − a befektetési döntések meghozatalát, a kezelt befektetési alapok egyes tranzakcióit, valamint a befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak betartását érintően is. A szolgáltató egyes befektetési döntéseit nem a jogszabály által elvárt, befektetők érdekeit védő gondossággal és körültekintéssel hozta meg, továbbá a befektetési alapokat érintően olyan tranzakciókat is végzett, melyek egyértelműen nem befektetési célt, hanem más alapok likviditásának biztosítását szolgálták. A vizsgálat feltárta emellett, hogy az alapkezelő működése során nem minden esetben az alapok kezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően járt el. Nem dokumentálta továbbá az alapkezeléshez kapcsolódó befektetési döntéseket és a telefonon adott megbízásokat sem, megakadályozva ezzel azok jogszerűségének utólagos jegybanki ellenőrizhetőségét.

Az MNB emellett az alapkezelő felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében vizsgálta a kezelt befektetési alapok megszűnési eljárásaiban történő eszközértékesítési gyakorlatot is. A vizsgálat megállapította, hogy a cég nem végzett megfelelően dokumentált ajánlatbekérést, annak érdekében, hogy a megszűnéssel érintett alapok befektetési eszközeit - a befektetői érdekekre tekintettel - a lehető legmagasabb vételárat kínáló vevőnek értékesítse. Az Access - az ügyfélérdekek sérelmét eredményező módon - a befektetési jegyeket diszkont áron adta el, megszegve ezzel a tisztességes, körültekintő, kizárólag a befektetői érdekeket szem előtt tartó eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az MNB ma közzétett határozataiban figyelmeztette a zrt.-t az átfogó vizsgálatban feltárt jogsértések megszüntetésére és a vonatkozó működési jogszabályok betartására, továbbá arra, hogy az alapok megszűnési eljárásában az eszközértékesítés mindenkor dokumentáltan, a befektetői érdekekre figyelemmel, tisztességesen és megfelelő körültekintéssel, a legmagasabb vételáron történjen. A jegybank az átfogó vizsgálat keretében megállapított jogszabálysértések miatt 20 millió forint, az eszközértékesítési hiányosságok miatt 4,5 millió forint bírságot is kiszabott az alapkezelővel szemben.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosító körülménynek számított a szabályszegések súlya és kockázatossága, illetve részben ismétlődő jellege. A jegybank enyhítő körülményként vette figyelembe többek között az alapkezelő csekély piaci részesedését.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel

HOZZÁSZÓLÁSOK