Bírság az Erste lízingcégének és az HSBC-nek

A HSBC Credit és az Erste Leasing is megsértette a Magatartási Kódexet, a felügyelet büntetett.
NAPI, 2010. szeptember 17. péntek, 10:10
Fotó:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ma közzétett határozataiban 3 millió forint bírságot szabott ki a HSBC Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re, illetve 1 millió forint bírságot az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re, mivel mindkét társaság megsértette a Magatartási Kódex egy-egy pontját.

A két pénzügyi vállalkozás október 31-ig köteles beszámolni a hatóságnak arról, hogy milyen intézkedéseket tett a jogszabálysértés megszüntetése érdekében - közölte a felügyelet.

A Felügyelet mindkét társaságnál az összesen 30 intézményt érintő témavizsgálata során talált problémákat, amely a Magatartási Kódex rendelkezéseinek alkalmazását tekintette át. A kódexben foglalt rendelkezések be nem tartása egyúttal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény megsértését is jelenti.

A HSBC Credit Zrt. késedelmesen fizető ügyfeleinek küldött fizetési emlékeztető és felszólító leveleiben nem közölte a hátralékos törlesztő összeg mértékét tőke és ügyleti kamat szerinti bontásban. A társaság az első ügyfélértesítéseket követő többi fizetési felszólításában nem hívta fel az ügyfelek figyelmét a számukra folyamatosan növekvő kamatteherre. A felszólító levelekben pedig nem szerepelnek teljes körűen az egyes várható jogkövetkezmények sem.

A Magatartási Kódex előírása szerint ugyanakkor valamennyi fizetési emlékeztetőben és felszólító levélben fel kell hívni a késedelmes ügyfél figyelmét a teljes fennálló tartozás összegére, a fizetendő kamatra, a késedelmi kamat mértékére és arra, hogy nemfizetés során a kamatteher folyamatosan nő, illetve jelezni kell a fizetés elmaradása miatti jogi következményeket is.

Az Erste Leasing Zrt. 2010 januárja óta nem írta elő a Magatartási Kódexben foglaltak betartását a szolgáltatásnyújtásában részt vevő ügynökeivel, megbízottaival kötött szerződéseiben, illetve ennek kapcsán nem módosította fennálló megállapodásait. A Magatartási Kódex viszont előírja, hogy a dokumentumot aláíró pénzügyi intézményeknek az ügynökeikkel és megbízottaikkal kötött szerződésben is kötelezniük kell e partnereiket a kódexben foglaltak betartására.

HOZZÁSZÓLÁSOK