Devizahitelesek, figyelem: erre kell figyelni az elszámolásnál!

Ön is az elszámolási levelére vár vagy már megkapta bankjától? Akkor jó, ha képbe kerül a folytatásról! Ebben segítünk.
Napi.hu, 2015. április 28. kedd, 09:32
Fotó: Napi.hu

A pénzügyi intézmények legkésőbb április 30-ig küldhetik ki - a korábban soha nem látott logisztikai feladatot jelentő munka keretében - a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásában érintett ügyfeleiknek az elszámolási és forintosítási tájékoztatókat. A tervek szerint az utolsó héten adják fel a küldemények többségét, mintegy 1,13 millió levelet.

Ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy melyek a devizahitelesek legfontosabb teendőim; melyek a legfontosabb dátumok; hogyan számolják ki a bankok a visszatérítést; valamint mi a teendő, ha nem érkezik meg a levél.

Ebben az írásban pedig azt mutattuk meg, hogy mi olvasható az elszámoló levélben; melyek a legfontosabb határidők; a speciális helyzetek; milyen formában érkezik majd a visszatérítés.

Most az Erste Bank segítségével kérdések és válaszok formájában azt mutatjuk be, hogy milyen fontosabb határidők vannak a folyamatban. Megmutatjuk azt is, mi a teendő, ha valaki nem ért egyet a pénzügyi intézménytől kapott elszámolási tájékoztatóval. Az Erste Bank a Forintositas.hu oldalt azért hozta létre, hogy minden, az elszámolással és a forintosítással kapcsolatos kérdésre megadja a választ.

Az elszámolásról és a deviza-jelzáloghitelek forintosításáról szóló tájékoztatásért a bankok és más pénzügyi intézmények semmilyen díjat vagy költséget nem számíthatnak fel, vagyis az elszámolás teljesen ingyenes az ügyfelek számára. Ez alól a kedvezményesen végtörlesztő ügyfelek kivételek. Az elszámolási összeg teljesen adómentes.

- Mikor tájékoztatják az ügyfeleket a bankok az elszámolásról?

A deviza alapú kölcsönszerződések ügyfeleit 2015. március 1-jétől április 30-áig, a deviza- és forinthiteleseket 2015. augusztus 1-je és szeptember 30-a között kötelesek a bankok a tájékoztatást postára adni tértivevényes levél útján. Későbbi időpontban tájékozódhatnak azok az ügyfelek, akiknek a bankja még perben áll, a kedvezményesen végtörlesztők pedig 2015. november 30-ig kapják meg az elszámolást, amennyiben azt kérték.

- Mit tartalmaz az elszámolásról szóló levél?

Az elszámolásról szóló tájékoztató levél kötelező formai- és tartalmi elemeit az MNB határozta meg. Kötelezően tartalmazza például a fogyasztói követelés összegét, a jóváírás vagy kifizetés összegét, annak részletezését, a módosult tőketartozás és a várható törlesztőrészlet összegét. Az érintett ügyfeleknél a levél tartalmazza továbbá a szerződésmódosuláshoz, köztük a kamatmódosításhoz és az esetleges forintosításhoz kapcsolódó információkat, az esetleges teendőket, felülvizsgálati, panasztételi és szerződés-felmondási lehetőségeket.

- Mi az elszámolás fordulónapja?

Az elszámolás fordulónapja devizahiteleknél 2015. február 1-je, forinthiteleknél pedig június 30-a, de a tájékoztatást az előbb ismertetett időtartamban kell megtenniük a bankoknak. A bankok belső nyilvántartásaiba és számviteli elszámolásaiba március 31-éig kell átvezetniük a változásokat, az ügyfél felé a pénzügyi teljesítés határideje pedig általában a tájékoztatást követő 15. munkanap.

- Mekkora lesz a hitel kamata az elszámolást követően?

Az elszámolásban érintett hitel kamata nem lehet magasabb sem a hitel eredeti (akciós kamat esetén az első nem akciós), sem a hitel jelenlegi (egészen pontosan 2014. július 19-én érvényes) kamatánál. Referencia-kamatozású hiteleknél ugyanez nem a kamatra, hanem a kamatfelárra vonatkozik.

- Mikortól kell az új törlesztőrészletet fizetni?

Az új törlesztőrészletet az elszámolásról szóló tájékoztatás megküldésének végső határidejét követő hónaptól kell fizetni. Az új - feltehetően a fogyasztó számára kedvezőbb - törlesztőrészlet megfizetése is első ízben a szerződésmódosulás napját követő hónapban kerül sor, de tulajdonképpen már ezt megelőzően is az elszámolást és forintosítást követően módosult törlesztőrészleteket kell megfizetnie az ügyfeleknek, ugyanis már korábban sor került az ezt befolyásoló kamatbeállításokra.

- Mi történik akkor, ha nem elég részletes a megküldött tájékoztatás?

Amennyiben az ügyfél nem érzi elég részletesnek a tájékoztatást, kérheti, hogy bocsássák rendelkezésére az elszámolás számszaki ellenőrzéséhez szükséges teljes körű levezetést, az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot, akár elektronikus formában is. A részletes elszámolást a banknak a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátania. Az Erste Bank a forintositas.hu oldalon lehetővé teszi az ügyfelei számára, hogy elektronikus úton hozzáférjenek a részletes elszámolási adatokhoz.

- Mi a teendő, ha valaki nem ért egyet a banktól kapott elszámolási tájékoztatóval?

Ha az ügyfél nem ért egyet az elszámolásával, az elszámolást megküldő banknál tehet panaszt. Ezt kizárólag írásban, az elszámolásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megtenni. A késve érkező panaszt elutasítják, az időben megküldött panaszt viszont 60 napon belül írásban megválaszolják a bankok. Amennyiben bizonytalannak tűnik, pontos-e az elszámolás, részletes tájékoztatás kérhető az elszámolás során felhasznált adatokról és a számításról.

- Mi a teendő, ha nem érkezik meg a banktól a várt elszámolási tájékoztató, de Ön szerint a banknak elszámolási kötelezettség van a törvény alapján?

- Ha a bank valamennyi érintett fogyasztó részére megküldte az elszámolást, ennek tényéről 15 napon belül honlapján és a fiókjaiban kifüggesztett dokumentumban nyújt tájékoztatást. Amennyiben eddig az időpontig bármilyen okból nem érkezik meg a tájékoztató levél, azonban a fogyasztó álláspontja szerint a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási törvény alapján elszámolási kötelezettsége áll fenn, akkor a fenti tájékoztatás közzétételét követő 60 napon belül lehet panaszt benyújtani erről a bankhoz. Előfordulhat, hogy a panasz benyújtásában az ügyfél akadályoztatva volt, ez esetben a panasz az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig terjeszthető elő. Amennyiben az elszámolás teljesítésének honlapon való közzétételére 2015. december 31-ét követően kerül sor, akkor a panasz a közzétételt követő 60 napon belül nyújtható be.

Az elszámolás miatt a bíróságok legkésőbb 2015. december 31-éig hivatalból elrendelték a folyamatban lévő perek felfüggesztését ezekben az esetekben. Folytatásukra az elszámolás megküldését követően azonban sor kerülhet. A bankoknak be kell jelenteniük a felülvizsgált elszámolás megtörténtét a pereket tárgyaló bíróságoknak. A peres eljárások folytatásának módjáról és időpontjáról a bíróságok értesítik a peres feleket.

Az elszámolás ideje alatt a végrehajtások is szünetelnek. Az elszámolás megtörténtét és a követelés összegének módosulását az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül a végrehajtást kérőnek be kell jelentenie a végrehajtónak. A végrehajtónak ezek után 60 nap áll rendelkezésére a szünetelőként nyilvántartott ügyek folytatására.

- Milyen lehetőség maradt, ha a bank elutasítja a panaszt?

A panaszra érkezett banki válasz átvételétől számított 30 napon belül lehetőség van a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezni, amennyiben az ügyfél továbbra is fenntartja panaszát. Akadályoztatás esetén a 30 napos határidőt az akadályoztatást megszűnésétől kell számítani, de ez esetben a válasz kézbesítését követő 6 hónapon belül meg kell ezt tenni.

A PBT-hez három alapesetben lehet fordulni:

  • ha az adós úgy véli, a bank számolási hibát vétett,
  • ha nem kapott elszámolást, de a banknak az adós szerint elszámolási kötelezettsége van feléje,
  • ha a 30 napos határidő elmulasztása miatt utasították el a panaszt, ám az adós úgy véli, hogy határidőn belül élt panasszal.

- Van-e további jogorvoslati lehetőség a PBT eljárását követően?

A PBT határozatával szemben mind az ügyfél, mind a bank jogorvoslattal élhet, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül, nemperes eljárás keretében. Akadályoztatás esetén a 30 napos határidőt az akadályoztatást megszűnésétől kell számítani, de ez esetben 2016. október 31. a végső határidő.

A bírósági kérelmet a PBT-hez kell benyújtani, ebben kizárólag olyan tényre, körülményre és számítási hibára lehet hivatkozni, amelyet a testület eljárásában már előterjesztett az adós. E nemperes eljárásban az ügyfél lakóhelye szerinti járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. Mindegyik esetben részletesen (szükség esetén adatokkal) igazolni kell a kérelem jogosságát.

Ha Erste-ügyfélként szeretne több információt a folyamatról, online, telefonon és személyesen is tájékozódhat!
A forintositas.hu oldalon részletes információt talál az elszámolásról, annak törvényi hátteréről, az MNB által közétett anyagokról és teendőkről, valamint a legfrissebb híreket is nyomon követheti. E-mail üzenetet küldhet, vagy ingyenes, internet alapú hívást kezdeményezhet.
Telefonon a 06 40 222 222 telefonszámon áll a bank rendelkezésre, válassza a 6-os menüpontot!
Ha személyesen szeretne felvilágosítást kapni, keresse fel bármelyik Erste bankfiókot; hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint az elszámolásban érintett szerződésének azonosító számát.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

rohadtnarancs, 2015.04.28 09:59

Az MNB többszáz milliárdot kerset a devizahiteleseken és ,hogy minél többet tudjon keresni nem volt árfolyam politikája, ( nem védte a devizahiteleseket) és még mindig a helyén van az Eltolcsy elvtárs..Mentek disznovágásra a kastélyukba,amit a szerncsétlen emberek megnyúzásával sikerült nekik megvenni a közpénzből. Na ez ám a gazdaság politika.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

RealMan, 2015.04.28 09:43

"Devizahitel" - megszakadok a röhögéstől.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html