BUX
36940

Devizahitelesek figyelem! - Ez lesz az elszámoló levélben

Ön is az elszámolási levelére vár bankjától? Akkor jó, ha képbe kerül! Ebben segítünk egy újabb írással.

Napi.hu, 2015. március 31. kedd, 13:11

Ezekben a hetekben az elszámolás és forintosítás keretében az Erste Bank is - a többi érintett pénzügyi szolgáltatóhoz hasonlóan - végrehajtja azt korábban soha nem látott logisztikai feladatot jelentő munkát, melynek keretében március 1. és április 30. között postára adják a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásában érintett ügyfelek tájékoztató leveleit. Ebben a levélben kapják majd az Erste ügyfelei egyedi azonosító kódjukat is, amellyel további részleteket találhatnak az elszámolás a forintositas.hu oldalon

Ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy melyek a devizahitelesek legfontosabb teendőim; melyek a legfontosabb dátumok; hogyan számolják ki a bankok a visszatérítést; valamint mi a teendő, ha nem érkezik meg a levél.

Most azt nézzük meg, hogy mi olvasható az elszámoló levélben; melyek a legfontosabb határidők; a speciális helyzetek; milyen formában érkezik majd a visszatérítés.

Ez lesz az elszámoló levelekben

Ha Önnek deviza alapú kölcsönszerződése van, akkor 2015. április 30-ig postázza bankja azt a tájékoztató levelet, amelyből kiderül, mekkora visszatérítésre számíthat. A levélből azt is megtudhatja, hogy néz ki a hitele az elszámolást és a szerződésmódosítást követően. Kiderül továbbá, hogy:

mekkora a visszatérítés összege?

A levél első fejezetében az Elszámoláshoz kapcsolódó információk között található táblázatból látszik az, hogy a mekkora a bank által "tisztességtelenül felszámított összeg", vagyis mekkora összeggel csökken az ügyfél tartozása a jogszabályok és az MNB által meghatározott sorrend alapján. Ezt az összeget a jogszabályban és az MNB rendeleteiben meghatározott szabályok és képlet szerint számították ki a bankok.

A kalkulációnál a bankok figyelembe vehetik az ügyfeleknek nyújtott korábbi kedvezményeket. A táblázat a kedvezményekkel csökkentett "tisztességtelenül felszámított fogyasztói követelés összegét" mutatja az eredeti szerződés devizanemében.

mennyi pénzt kapok vissza és hogyan fizetik ki?

A törvényi előírások alapaján készpénz visszafizetésre csak azok az ügyfelek számíthatnak, akiknek lezárt kölcsönszerződésük van, vagyis már nincs tartozásuk a bankkal szemben.

Ehhez az összeghez többféleképpen is hozzá lehet jutni: ha az ügyfélnek van bankszámlája az elszámolást végző banknál, akkor a bank erre átutalja át. Ha nincs, akkor az elszámoló levél kézhezvételét követően nyilatkoznia kell a bankszámlaszámról, amire az átutalását kéri. Az összeg az elszámolást végző banknál készpénzben is felvehető. A konkrét kifizetendő összeget a tájékoztató levél második táblázatában és már forintban kifejezve találja meg.

hogy fog kinézni az új hitelem?

Az élő szerződéssel rendelkező ügyfelek kölcsönszerződéseinek feltételei módosulnak. Ennek részletezését a levél második fejezetében a Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk között lévő táblázatban lehet megtalálni.

A forintosításban is érintett ügyfelek szintén ebből a második táblázatból tudhatják meg, a szerződésmódosulás előtti, illetve a már forintban meghatározott szerződés paramétereit, vagyis azt, hogy a jövőben mekkora törlesztőrészletet, milyen kondíciókkal kell fizetni. A táblázat segítségével össze lehet hasonlítani a múltbeli és a jövőbeni adatokat.

hogyan tudom megnézni az elszámolásom részleteit?

Az elszámoló levelek tartalmazzák a kalkuláció alapját képező hiteltörténeti kimutatást. Az Erste Bank az elszámoló levél megküldésével párhuzamosan, még részletesebb és személyre szabott tájékoztatást nyújt az elszámolással kapcsolatosan az erre a célra létrehozott internetes felületen (www.forintositas.hu). A részletek megtekintéséhez az egyedi belépési kódot és a belépés módját szintén az elszámoló levél tartalmazza.

honnan tudom, hogy pontos lesz az elszámolásom?

Az elszámolást a bankok az MNB által meghatározott képletek és elvek alapján végzik el. Az elszámolás szabályainak betartását a jegybank ellenőrzi.

Ezek a legfontosabb határidők az elszámolással, forintosítással kapcsolatban

Ha kíváncsi a tájékoztatás alapjául szolgáló részinformációkra:

kérheti, hogy a bank az ön rendelkezésére bocsássa az elszámolás számszaki ellenőrzéséhez szükséges teljes körű levezetést, az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot. Az Erste Bank internetes szolgáltatói felületen, illetve netbankon is biztosítja a részletes elszámoláshoz való hozzáférést. A részletes elszámolást a banknak a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátania.

Ha az ügyfél egyetért:

amennyiben az ügyfél elfogadja a bank által küldött elszámolást és szerződésmódosítást, akkor nincs további teendője, megkapja a visszatérítést, illetve a kölcsönszerződése az új, kedvezőbb feltételekkel megy tovább.

Ki maradhat devizában?
Legalább az egyik követelménynek meg kell felelni:- igazolt rendszeres jövedelme van a devizanemben,- az MNB új jövedelemarányos törlesztőrészlet (jtm) mutatója alapján jogosult lenne a devizahitel felvételére,- a hitel legkésőbb 2020. december 31-én lejár,- a forintosítás nyomán a hitel kamata magasabb lenne, mint az eredeti vagy a 2014. július 19-én érvényes kamat közül az alacsonyabbik.

Ha inkább devizában maradna:

az elszámolásról és a forintosításról szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően harminc napja van, hogy jelezze bankjának a forintra átváltás, illetve a kamatszabályok alkalmazásának mellőzését. Ehhez azonban a keretsben részlezett négy feltétel közül legalább egynek meg kell felelni.

Azok az ügyfelek, akik élni kívánnak e lehetőséggel, egyúttal vállalják, hogy az árfolyamgát biztosította kedvezménytől a továbbiakban elesnek. A kérelem elbírálására a banknak 30 napja van, ennek eredményéről haladéktalanul tértivevényes levélben kell tájékoztatni az ügyfelet. Amennyiben a négy feltétel valamelyikének megfelel, akkor a hitel eredeti devizaneme és a forintosítást megelőző kondíciói állnak vissza 60 napon belül, 2015. február 1-jei állapotra.

Panasszal kapcsolatos határidők:

- ha nem kapja meg időben a tájékoztató levelet: A bankok a tájékoztatás lezárultát követő 15 napon belül honlapjukon és a fiókjaikban kifüggesztett dokumentumban is tájékoztatnak arról, hogy megküldték az elszámoló levelet az érintett ügyfeleiknek. Ha addig az időpontig nem érkezik meg a tájékoztató, 60 napon belül lehet panaszt benyújtani a bankhoz.

- ha nem ért egyet az elszámolásával: az elszámolást megküldő banknál tehet panaszt, kizárólag írásban, az elszámolásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül. Az időben megküldött panaszt viszont 60 napon belül írásban megválaszolják. Ha a bank elutasította a panaszt: amennyiben az ügyfél továbbra is fenntartja panaszát az érkezett banki válasz átvételétől számított 30 napon belül van lehetőség a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kérni. A PBT határozatának közlésétől számított 30 napon belül mind az ügyfél, mind a bankok polgári nemperes eljárás keretében kérhetik a bíróságtól a határozat megváltoztatását.

Átszerződéshez, végtörlesztéshez, kapcsolódó határidők:

- ha átszerződne egy másik bankhoz: a szerződés módosulásától számított 60 napos határidővel mondhatja fel a szerződést, az onnantól számított 90 napon belül végtörlesztheti kedvezményes feltételek mellett hitelét és szerződhet át új bankjához.

- ha végtörlesztené a hitelét: a szerződés módosulásától számított 60 napos határidővel mondhatja fel a szerződést majd a felmondástól számított 90 napon belül végtörlesztheti kedvezményesen a hitelét.

Az elszámolás néhány speciális esete

Amire nem vonatkozik az elszámolás
- A vállalkozóként vagy cégre felvett kölcsönökre, akármilyen típusú is a szerződés.- A 2004. május 1. előtt és a 2014. július 19. után kötött szerződések.- Folyószámlahitelek, hitelkártyák és állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint hitelek.

1. Megszűnt és követeléskezelőnek eladott hitelek

Ezen belül is két különböző esetet lehet megkülönböztetni. A 2009. július 26-án vagy az azt megelőzően megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződéseknél a bank csak akkor készít elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a tartozása a követeléskezelőnél jelenleg is fennáll. Az ügyfél bejelentését követően a bank arra a dátumra készíti el az elszámolást, amikor az ügyletet eladták (engedményezték). Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől igényelheti, hogy számoljon el vele az eladást következő időszak vonatkozásában. Ebben az esetben a végleges és teljes elszámolást a követeléskezelő készíti el és az esetleges kifizetést is ő teljesíti az ügyfél részére.

A 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott követeléseknél a bank minden esetben a követelés eladásának (engedményezésének) időpontjára kiszámítja a túlfizetés összegét (fogyasztói követelés) és az erről szóló elszámoló levelet megküldi az ügyfélnek. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől igényelheti, hogy számoljon el vele az eladást követő időszak vonatkozásában. Ebben az esetben a végleges és teljes elszámolást a követeléskezelő készíti el és az esetleges kifizetést is ő teljesíti az ügyfél részére.

2. A 2011-2012-ben kedvezményes árfolyamon végtörlesztett hitelek

Aki kedvezményesen végtörlesztett, az 2015. március 1-31. között 10 ezer forintos díj ellenében kérheti - egykori - bankjától, hogy készítsen neki elszámolást. Aki a végtörlesztés érdekében forint kölcsönszerződést kötött, ingyenesen igényelheti az elszámolást. Az elszámolást a bankok 2015. november 30-ig küldik meg az érintett ügyfelek részére. Valószínűleg azonban az egykor igénybe vett árfolyamkedvezmény nagyobb lesz az elszámolás miatt visszajáró összegnél, így nem keletkezik visszatérítés. Ha mégis, akkor az egykori kedvezménnyel csökkentett fogyasztói követelés és a 10 ezer forint is visszajár.

3. A Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. segítségét igénybe vett adósok

Ha a Nemzeti Eszközkezelő még az elszámolás előtt megvásárolta az adós ingatlanát, az adós nem jogosult visszatérítésre, ezért a banknak nem kell elszámolnia vele. Ennek oka, hogy a bank által kötelezően biztosított tartozáselengedés összege eleve magasabb volt az elszámolás során elérhető könnyítésnél. Az elszámolás csak a NET, a bank és más hitelezők között zajlik le, a segítséget igénybe vevő egykori adóst már nem érinti, és nem is lesz teendője.

4. A 2010. november 26. után közzétett vagy módosított általános szerződési feltételek alapján kötött forinthitelek és deviza alapúnak nem minősülő devizahitelek

A 2010. november 26-a után közzétett vagy módosított általános szerződési feltételek alapján kötött forinthitelekkel és deviza alapúnak nem minősülő devizahitelekkel kapcsolatosan nem él automatikusan az a vélelem, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötései tisztességtelenek. Ezek esetében az MNB 2015. február 14. és április 30. között közérdekű keresettel pert indíthat a bankok ellen, és e perekben dől el, hogy az érintett egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötések tisztességtelenek voltak-e, illetve, hogy ezek az ügyfelek érintettek-e az elszámolásban.

Milyen formában kapom meg a visszatérítést?

Aki arra számít, hogy az elszámolás nyomán nagyobb összeget utalnak majd a bankszámlájára vagy kap meg készpénzben, csalódhat, ugyanis a visszatérítést élő szerződéseknél nem kézhez kapja az ügyfél, hanem beszámítják a fennálló, hitelébe tartozásaiba.

Így csökkenti az ügyfél tartozásait a visszatérítés:

először is az adott hitelhez kapcsolódó hátralékot csökkenti az elszámolás összegemajd az esetleges gyűjtőszámla-hiteltartozást,ezután az esetleges áthidalókölcsön-tartozást,végül pedig a hiteltartozást.

Lezárt hitelek esetében kaphatja meg "készpénzben" az ügyfél a visszatérítést, amennyiben nincsen tartozása a pénzintézet felé. Ekkor a bank kiszámítja a hitel lezárásának napjára az adósnak visszajáró összeget, és erre az összegre időarányos kamatot is fizet.

Felkészülnek: a forinthitelesek!

A forinthitelesek csak az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos elszámolásban érintettek, a forintosításból - a dolog természeténél fogva - kimaradnak. Számukra az elszámoló levelet 2015. augusztus-szeptemberben adják postára a bankok. Az elszámolás a 2004. május 1. és 2014. július 19. között létrejött fogyasztói kölcsönszerződéseket érinti (ide tartozik a kölcsönszerződés, a hitelszerződés és a pénzügyi lízingszerződés), nem vonatkozik viszont a folyószámlahitelekre, a hitelkártyára, és az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint hitelekre sem.

Ez a hat legfontosabb tudnivaló az ügyről:

1. Az elszámolás vonatkozik a forinthitelesekre is

2. Az elszámolás fordulónapja: 2015. június 30.

3. A bankok várhatóan 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között postázzák az elszámoló levelet.

4. Legkorábban 2015. szeptembertől számíthatnak a forinthitelesek az új törlesztő részletre.

5. A szerződésmódosítás nyomán a forinthitelek feltételei kedvezően változnak, a bankok módosítják a kamatszintet úgy, hogy a fordulónaptól alkalmazott kamat, illetve referencia-kamatlábhoz kötött szerződéses esetén kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat (amely az eredeti induló kamat, kamatfelár és a 2014. júlus 19-én alkalmazott ügyleti kamat, kamatfelár közül az alacsonyabb).

6. A hátralévő futamidő függvényében a kamaton, kamatfeláron a bank csak meghatározott időközönként módosíthat, az alábbiak szerint: ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja

a 16 évet, akkor ötévente; a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négyévente; a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor háromévente.

A szerződésmódosítást követően ugyanakkor - ellentétben a forintosított hitelekkel - nincs kötelezően előírva, hogy a 3 havi Buborhoz (Budapesti bankközi forint hitelkamatláb) legyen kötve a hitel kamatozása, tehát akinek például eddig 6 havi Buborhoz volt kötve a kamatozás, vagy nem referencia-kamatlábhoz kötött volt a kamata, az ezután is megmarad.

Ha Erste-ügyfélként szeretne több információt a folyamatról, online, telefonon és személyesen is tájékozódhat!A forintositas.hu oldalon részletes információt talál az elszámolásról, annak törvényi hátteréről, az MNB által közétett anyagokról és teendőkről, valamint a legfrissebb híreket is nyomon követheti. E-mail üzenetet küldhet, vagy ingyenes, internet alapú hívást kezdeményezhet.Telefonon a 06 40 222 222 telefonszámon áll a bank rendelkezésre, válassza a 6-os menüpontot!Ha személyesen szeretne felvilágosítást kapni, keresse fel bármelyik Erste bankfiókot; hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint az elszámolásban érintett szerződésének azonosító számát.