Esküvőre készül? Könnyen pórul járhat!

Nem árt elővigyázatosnak és körültekintőnek lenni a különböző esküvői szolgáltatókkal (zenekar, dj, fotós-videós, ceremóniamester, dekoratőr, sminkes) kötött megállapodások során. Jó tanácsok a fogyasztóvédőktől.
Domokos László, 2017. október 25. szerda, 15:06
Fotó: Napi.hu

A házasodni vágyók feladatát ráadásul az is nehezíti, hogy gyakran az esküvő időpontja előtt már egy évvel, vagy akár még korábban köttetnek ezen megállapodások, melyeket nem minden esetben, vagy épp nem mindenre kiterjedően foglalnak szerződésbe a felek. Utóbb azonban ezek nem várt problémákhoz is vezethetnek.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (KÖFE) néhány jó tanácsot gyűjtött össze, melyek ismerete, illetve figyelembevétele megkönnyítheti a kevésbé rutinos szervezők dolgát is.

Esküvői szolgáltatói szerződések fontossága

Mindig kérjük a szolgáltatóval megbeszéltek írásba foglalását. Általánosságban kijelenthető, hogy ahány szolgáltatás, annyiféle szerződés. Érdemes tudni azonban, hogy akármilyen elnevezés is szerepeljen a megállapodáson, valamennyi szolgáltatóval megbízási szerződés jön létre, melyre a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A szolgáltató hibás teljesítése

Az egyesülethez érkezett olyan panasz is, mely szerint az esküvői helyszín díszítésére (dekoráció, illetve virágdíszek) megbízott dekorációs szolgáltató nem az elvárt minőségben nyújtotta szolgáltatását. Fontos, hogy a megbízó pár minden esetben legyen tisztában a hibás teljesítés fogalmával. Hiszen ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában - az esküvő napján - nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, akkor szerződésszegésről lehet beszélni. Kérhető ekkor a megbízási díj arányos leszállítása, ahogyan kirívó esetekben kártérítésre is jogosulttá válhatnak a megbízók.

Ruhabérlés kockázatai

Egy esetben az ifjú feleség azt szerette volna megtudni az egyesülettől, hogy jogosan kellett-e fizetnie utólag a ruhakölcsönzőnek még pluszban (ruha bérleti díján felül) azért, mert az esküvőn véletlenül leöntött ruháját maga tisztította ki, s így vitte vissza azt leadni.

Első lépésként mindig figyelmesen végig kell olvasni a cég általános szerződési feltételeit (ászf). Nem szabad erre sajnálni az időt, hiszen ezek nem kerülnek leírásra a bérleti szerződésben, viszont a szerződés részei. Általában a gyakran többoldalas, apró betűs ászf-et a szerződés mellékleteként adják oda a szerződő félnek. Azt sem árt tudni, hogy a szerződés megkötésével/aláírásával automatikusan elfogadják, így e feltételek nem ismerete nem mentesít.

Ugyanis a példában szereplő ara kölcsönzője az ászf-ben kifejezetten kikötötte, hogy a ruhát kizárólag csak a kölcsönző tisztíttathatja ki. Ruhakölcsönzésnél érdemes továbbá tájékozódni az óvadék (kaució), késedelmi kamat, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy visszavételezési elismervény fogalmakról is.

Anyakönyvvezető kontra szertartásvezető

Gyakran okoz gondot e fogalmak elhatárolása. Ott lehet házasságot kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél. Általában házasságkötő teremben történik a polgári szertartás, de a magyar törvények kihelyezett helyszínen történő házasságkötést is lehetővé tesznek, de ezt például nem minden hivatal vállalja. A szertartás menetrendje is egy megszokott forma szerint zajlik. Ezzel szemben a szertartásvezető tulajdonképp egy ugyanolyan szolgáltató, mint például a fotós vagy a vőfély. Az ország bármely területére kérhető, nincsenek sem helyszíni, sem időkorlátok, a felek megbízási szerződést kötnek egymással.

A szertartásvezetőt nem kötik hivatali szabályok, vagyis a szertartás levezetésében a pár igényeihez igazodik. A különbség azonban abban rejlik, hogy a szertartásvezető felkérésével tartott ceremónián a pár a kitűzött esküvő előtt korábban két tanúval bemegy az anyakönyvi hivatalba és ott aláírják a hivatali anyakönyvet, majd megkapják a házassági anyakönyvi kivonatot. Csak ezután kerülhet sor arra, hogy a választott esküvő napján a szertartásvezető levezesse a pár által kért formában a ceremóniát.

Hová lehet fordulni egy esetleges jogvita rendezése érdekében?

Mielőtt bárki bíróságra menne, célszerű az alternatív vitarendezés jegyében az illetékes békéltető testületek ingyenes jogi segítségét igénybe venni. Egyszerűbb és gyorsabb módja lehet annak, hogy a felek egyezségre jussanak, például egy hibás teljesítéssel összefüggő esetben - derül ki a KÖFE jó tanácsaiból.

(Címlapkép forrása: StockSnap.io.)

HOZZÁSZÓLÁSOK