Felügyeleti biztosokat kapott egy takarékpénztár

A PSZÁF ma közzétett határozatában a budapesti székhelyű "Jógazda" Szövetkezeti Takarékpénztár számára előírta, hogy 90 napon belül a jogszabályoknak megfelelően rendezze tőkeszerkezetét. A pénztár igazgatóságának 30 napon belülre rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, amelynek meg kell tárgyalnia a tőkeszerkezet rendezése érdekében meghozandó intézkedéseket.
NAPI, 2010. december 28. kedd, 11:49
Fotó:

A tőkehelyzet megnyugtató rendezése érdekében a felügyelet 6 hónapra felügyeleti biztosokat is kirendelt a takarékpénztárhoz. A kirendelés időtartama alatt a felügyeleti biztosok közösen gyakorolják az igazgatóság törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit, együttes cégjegyzésre jogosultak. A PSZÁF egyúttal megtiltotta - a tilalom feloldásáig, de legföljebb egy évre -, hogy a takarékpénztár hitel- és pénzkölcsönt nyújtson vagy az azokkal kapcsolatos határidőket meghosszabbítsa, pénzügyi szolgáltatást közvetítsen, részjegyek összegét fizesse vissza, illetve a kirendelt biztosok írásos engedélye nélkül kötelezettségeket vállaljon.

Átmenetei intézkedésként pedig a PSZÁF megtiltotta, hogy a takarékpénztárnak új kockázatvállalással járó ügyleteket kössön vagy részjegyeket visszafizessen. A határozat értelmében a takarékpénztárnak kintlévőségei minősítése során is mindenkor be kell tartania a jogszabályokat, és 2010. december 31-i időpontra el kell számolnia a kockázatok fedezéséhez szükséges értékvesztést és céltartalékot.

Emellett 30 napon belül a közgyűlés által is jóváhagyott helyreállítási tervet kell kidolgoznia a felügyeleti intézkedések végrehajtására, s az eddigi helyett más könyvvizsgálót kell választania. A felügyelet figyelmeztette Bánszkyné Szepesi Évát, a takarékpénztár ügyvezető igazgatóját, Juhász Bélát, a felügyelőbizottság elnökét és Túróczy Györgyöt, az igazgatóság elnökét, hogy vezető állású személyként mindenkor a jogszabályoknak megfelelően lássák el feladatukat.

HOZZÁSZÓLÁSOK