Hihetetlen pénz uniós programhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére

Nettó 11 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzést írt ki a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programhoz tartozó komplex rendezvényszervezésre.
Németh Géza, 2018. február 5. hétfő, 18:48
Fotó: Stocksnap

A felhívás a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg és utal arra a múlt évi kormányrendeletre, amely az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó, az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről intézkedik.

Az e körbe tartozó egyik program az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), a másik pedig a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból (RSZTOP). A két programhoz kapcsolódó központosított közbeszerzések tekintetében az ajánlatkérésre feljogosított szervezetként - kizárólagos joggal - a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.-t jelölte ki a kormány a rendeletben.

A jogszabály meghatározza, hogy mire szolgál a két program. Így szerepelnek a listán - egyebek mellett - kutatási-, stratégiai tervezési, tanácsadási, folyamatszervezési-, statisztikai, elemzési-, továbbá közvéleménykutatási feladatok. Elő kell állítani szöveges és online tartalmakat, továbbá a tanácsadás is ott van a sorban.

A közbeszerzés az Európai Unió által finanszírozott projektekhez kapcsolódó projektnyitó- és záró rendezvények, a rendszeresen sorra kerülő szakmai megbeszélések, konferenciák és workshopok lebonyolítására, megszervezésére szól az EFOP és a RSZTOP kedvezményezetti körbe tartozó ajánlatkérők számára.

A komplex rendezvényszervezési feladatok között említik a humánfejlesztéshez kapcsolódó, kifejezetten szakmai rendezvények-, szakmai műhelyek szervezését, továbbá az ehhez kapcsolódó szállodai és éttermi szolgáltatásokat. Lesznek kifejezetten pedagógus-továbbképzések és szakmai tájékoztató rendezvények is, 5-1000 fős részvétellel.

A nyertesekkel keretmegállapodást kötnek három évre, nettó 11 milliárd forint keretösszegben. Ha a keretösszeg nem merül ki, akkor a szerződés meghosszabbítható 6 hónappal. Egy-egy rendezvényre a kiválasztott cégek közül választják majd ki a szervezőket.

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben a nettó árbevétele - összesen - elérte a 700 millió forintot. Az ajánlatok beadási határideje március 22. Az értékelésnél a minőség 30, míg az ár 70 súlyszámmal szerepel.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK