BUX
37996

Így kaphat milliós bírságot egy vacsorameghívás miatt

Egyre szigorúbban alkalmazzák a korrupcióellenes törvényt az USA-ban, a jogszabálynak pedig magyar vonatkozásai is lehetnek – hívta fel a figyelmet Szecskay Ügyvédi Iroda.

Napi.hu, 2015. március 30. hétfő, 10:05

A korrupcióellenes törekvések egyik fontos mérföldköve az Amerikai Egyesült Államok Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) elnevezésű jogszabálya. Sok rendelkezésének közvetett hatása lehet magyarországi társaságokra, amelyeknek (illetve amerikai anyavállalataiknak) az FCPA megsértése esetén adott esetben igen súlyos pénzbírsággal kell számolniuk. A törvény lehetséges magyar vonatkozásait vizsgálva a korrupcióellenes szabályokat szükséges mindenféleképpen megemlíteni - mondta Kovács Zoltán Balázs, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere.

A vesztegetésre vonatkozó tilalmat megfogalmazó rendelkezés értelmezése meglehetősen széles. A szabály szerint tilos pénz vagy bármilyen érték kormányzati tisztviselők részére történő átadása, ígérete, felajánlása vagy ezek jóváhagyása abból a célból, hogy üzletszerzési célból befolyásolják vele az érintett személy döntéshozatalát. Az amerikai gyakorlat alapján nincs minimum értékhatár és folytak már eljárások költségtérítések, utazások finanszírozása, illetőleg vacsorameghívások miatt is. A törvény szerint ugyancsak tiltott harmadik személy (ügynök, tanácsadó) részére történő kifizetés teljesítése, ha a fizető fél tudatában van vagy tudatában kellene lennie annak, hogy a kifizetett összegből a harmadik fél valamely kormányzati tisztviselőnek fog kifizetést teljesíteni.

A "kormányzati tisztviselő" fogalma ugyancsak tágan értelmezett, így hazánkban közalkalmazottakként beletartoznak például az orvosok is.

Az FCPA korrupcióellenes rendelkezéseinek hatálya kiterjed:az amerikai illetőségű magánszemélyekre és társaságokra (a jogszabály szóhasználatával élve "domestic concern"-re), az amerikai tőzsdén jegyzett cégekre, illetőleg az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission) felé jelentéstételi kötelezettséggel bíró jogalanyokra (ún. "issuer"-re) terjed ki,nem amerikai (így magyar) társaságokra is, amelyek például amerikai társaságok ügynökeként, disztribútoraként járnak el, akár egy amerikai társaság 100%-os magyar leányaként tevékenykedve,a korrupcióellenes szabályok vonatkoznak továbbá olyan sem "domestic concern"-nek, sem "issuer"-nek nem minősülő nem amerikai magánszemélyekre vagy társaságokra, amelyek közvetlenül vagy közvetve kormányzati tisztviselő megvesztegetésében vesznek részt olyan módon, ami "területileg kötődik" az Egyesült Államokhoz.

A korrupció-ellenes rendelkezéseknél fontos kiemelni, hogy az ügynök vagy disztribútor magatartásáért adott esetben az amerikai anyavállalatot/megbízót is felelőssé tehetik az amerikai hatóságok. A hatóságok számára vannak bizonyos események, amelyek kifejezetten gyanúsak és könnyen nyomozást válthatnak ki. Így a kormányzati tisztviselők hozzátartozóival kötött szerződések vagy olyan szerződések, amelyeket az adott szolgáltatási területen különösebb ismeretekkel nem rendelkező céggel kötnek alapvetően gyanúsak. Szintén felkeltheti az amerikai hatóságok figyelmét, ha a szerződés alapján készpénzben vagy amerikai dollárban fizetendő nagyobb összeg.

Ha egy Magyarországról például az Egyesült Királyságba küldött email keresztülhalad egy amerikai szerveren, akkor az amerikai területi érintettség megállapítható (azaz nem szükséges amerikai fizikai jelenlét) és így az érintett magyar társaságra, valamint a társaság vezetésére, munkavállalóira alkalmazandóak az FCPA korrupcióellenes szabályai. Más kérdés, hogy ha egy magyar kft. egy angol Ltd.-vel együtt nem tisztázott jogcím alapján fizet egy kormányzati tisztviselőnek és a fizetésre utaló emaileket küldenek egymásnak, egy vagy több email pedig keresztülmegy egy amerikai szerveren, attól még önmagában ezért az Egyesült Államokban valószínűsíthetően nem fognak nyomozni.

Mivel az FCPA értelmében egy amerikai anyavállalat/megbízó adott esetben felelős lehet a magyar leánya/ügynöke tevékenységéért és ez a felelősség sokmillió dollárban is megnyilvánulhat, mindenképpen célszerű egyrészt az amerikai törvénynek való kitettséggel kapcsolatos kockázatok felmérése, másrészt megfelelő belső kontroll folyamatok kialakítása, amelyek segítségével hatékonyan megakadályozhatók az FCPA értelmében tiltott tevékenységek. A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló magyar törvény keretei között egy ilyen rendszer Magyarországon is jogszerűen kiépíthető - hangsúlyozza Kovács.