A szja-törvény szerint meghatározott feltételek esetén a foglalkoztatás első öt évében adómentes a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás meghatározott része - írja állásfoglalásában a NAV .

Az ugyanazon munkáltató által nyújtott albérlet-cafeteria havi értékéből, azon összeg minősül adómentesnek, amely nem haladja meg:

  • a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,
  • a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
  • a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát

Ha a munkavállaló foglalkoztatása 2017. január 1-ét megelőzően kezdődött, akkor a foglalkoztatás első napjának 2017. január 1-jét kell tekinteni.

A lakhatási támogatás havi értékeként a következőket kell figyelembe venni:

  • a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített összeget,
  • a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített összeget,
  • a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás szokásos piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített összeget

A lakhatási támogatás adómentességének feltételei:

  • a munkáltató és a támogatásban részesülő munkavállaló között fennálló határozatlan idejű, legalább heti 36 órás munkaidejű munkaviszony,
  • a munkavállaló állandó lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság legalább 60 km, vagy pedig a munkavégzés helye és az állandó lakóhely közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás naponta 3 óránál több időt vesz igénybe.
  • a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, illetve a támogatás nyújtásának időpontjában a munkavállaló nem rendelkezik lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzés helyéig tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

A NAV szerint ezeknek a feltételeknek a 2017. január 1-je előtt létrejött munkaviszony esetén a 2017. január 1-jét megelőző 12 hónapban és a támogatás nyújtásának időpontjában kell fennállnia. Ha a munkaviszony létrejöttének időpontja (a foglalkoztatás kezdete) 2017. január 1-jét követő időszakra esik, akkor a munkaviszony létrejöttének tényleges időpontját megelőző 12 hónapban kell az említett feltételeknek megfelelni.

Ha a munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük - a döntésük szerint - csak az egyikük veheti igénybe. A feltételeknek való megfelelésről a támogatásban részesülő munkavállalónak nyilatkozatot kell tennie.

A munkáltató az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről az adóévet követő év január 31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

QP | Quality Placement