Így válthatja vissza a vasútjegyét

A személyszállítást végző vasúttársaságoknak ez év december első napjáig új üzletszabályzatot kell készíteniük, amelyet - jóváhagyásra - be kell nyújtaniuk a vasúti igazgatási szervhez, amely azt díjfizetés nélkül hagyja jóvá. Az erről szóló kormányrendelet tervezete a kormány honlapján jelent meg.
Németh Géza, 2016. április 30. szombat, 19:50
Fotó: Stocksnap

A tervezet - amely több korábbi vasúti rendeletet is módosít - az üzletszabályzat elkészítését több lépcsőben határozza meg. Először a tervezetet a vasúttársaság a hivatalos honlapján közzéteszi. A közzétételt követő 15 napon belül arra bárki észrevételt tehet. A következő 15 nap lejártáig kell benyújtani az üzletszabályzatot jóváhagyásra, amelyhez csatolni kell az el nem fogadott észrevételeket, valamint azok el nem fogadásának az indokolását is.

Így váltják vissza a jegyet

Érdekes a tervezetben - amelyet az uniós szabályoknak való megfeleléssel indokol a kormány - az, hogy három esetben a vasúttársaság  az üzletszabályzatában a rendelet rendelkezéseitől, az utasok hátrányára is eltérhet. Ez a három terület az utazási jogosultság, az utazás kezdő napjának megválasztása, valamint a menetjegy visszaváltása. Ez utóbbinál maradva a tervezet előírása így szól: a jegy érvényességi idején belül, a felszállási állomáson - az utazás megkezdése előtt - bármikor visszaváltható. Helyjegyet és pótjegyet viszont csak a vonat indulása előtt egy órával lehet visszaváltani. Ha az utas az utazás megkezdését követően, a célállomást megelőző állomáson a továbbutazásról lemond, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére. A visszatérítésekor a vasúttársaság az üzletszabályzatban meghatározott mértékű, de a visszatérítés összegének 20 százalékénál nem több kezelési költséget számíthat fel. Tehát ez utóbbi aránytól felfelé is eltérhet a társaság.

Igazolást adnak a késésről

A forgalmi akadályról az utazóközönséget az érintett állomásokon a vasúti társaság tájékoztatni köteles. A tájékoztatás az elektronikus kijelzőn keresztül is történhet, már ha van ilyen az állomáson. Az utas kérésére, a térségi és elővárosi járatok tizenöt percet meghaladó késéséről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról a vasúttársaság igazolást ad.

Mi a teendő, ha rosszul lesz az utas?

A tervezet kitér arra is, hogy mi a vasút kötelessége akkor, ha az utas rosszul lesz a vonaton. Ilyenkor a járművezető közvetlenül - a diszpécser szolgálaton keresztül - mentőt hív és azt a helyszínen megvárja. A továbbhaladás a legközelebbi állomásra csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem biztosítható.

Külön rendelettervezet készült a vasúttársaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról. Többféle alapot kell képezni, ezek egyike az általános vasúti balesetek fedezetéről szól. Ennek összegét úgy kell kiszámítani, hogy a következő évre tervezett összes utaskilométert be kell szorozni 3-mal és el kell osztani 40-nel. Ha az eredmény kevesebb 100 millió forintnál, akkor is ez utóbbi összeg a mérvadó.

Kismértékben módosul a vasúti járművezetőknek a sebesség túllépésekor fizetendő bírságolása is. Változatlanul 50 ezer forint a bírság a 10-50 százalékos sebesség túllépéskor, 100 ezer forint az 50-100 százalékos és 200 ezer forint az e feletti sebesség túllépéskor. Ami új: az óránkénti 50 kilométeres sebesség alatti közlekedés esetén az 5 kilométer/órás sebesség túllépés nem jár bírsággal.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK