Itt az újabb fideszes módosító - nagyot bukhat az állam

Két fideszes honatya alapvetően megváltoztatná a kaszinónyitási feltételeket hazánkban – írja az ittapiros.com.
Napi.hu, 2013. október 28. hétfő, 09:29
Fotó: Napi.hu

A Puskás Imre és Ékes József által benyújtott törvénymódosítás egy újabb kategóriát hozna létre, a megbízható szerencsejáték szervezőt, akikkel az ágazati miniszter (nagy valószínűséggel Varga Mihály) akár koncessziós pályázat nélkül is köthet koncessziós szerződést, sőt ezek a megbízhatóak, akár 5 kaszinót (egységet) is nyithatnak - olvasható az ittapiros.com-on. (Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a megbízható szervezőnek, lásd keretes írásunkat.)

A kritériumoknak a szaklap írása szerint akár a legegyszerűbb játékterem is megfelelhet, és akár a legrégebbi játékkaszinó se felelhet meg. A nyertesek mindenesetre akár 5 kaszinót is nyithatnak, de az ittapiros.com szerint érdekes kérdéseket vet fel az is, hogy a szabályzás elvileg lehetővé teszi azt is, hogy a koncesszió tulajdonosa európai adóparadicsomban legyen (Ciprus, Luxemburg, sőt akár az Egyesült Királyságban is), ahol vannak olyan cégformák, amelynek a tulajdonosi szerkezete a legkevésbé se átlátható. Az állami játékkaszinó(k)ra ez nem vonatkozik, hiszen ők akár koncesszió nélkül is üzemeltethetnek játékkaszinót.

Az ittapiros.com szerint a törvény legfontosabb pontja azonban az, hogy lehetővé tenné, hogy a koncessziós díjat levonják a játékadóból, tehát az állam nettó sokkal rosszabbul járna így. Egy példával bemutatva: van mondjuk egy budapesti második kategóriás játékkaszinó, ami jelenleg fizet évente 500 millió forint koncessziós díjat és 30 százalék játékadót (a vicc kedvéért tételezzük fel, hogy ez mondjuk 1 milliárd forint). Nos amennyiben ezentúl 1 milliárd forint koncessziós díjat fog fizetni, de azt rögtön le is írja az adójából, akkor az állam pont 500 milliót veszít a bolton.

Ki a megbízható?
""30. Megbízható szerencsejáték-szervező: az a szerencsejáték-szervező, valamint annak többségi tulajdonosa, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3 . § (1) bekezdés 1 . pontja szerinti átlátható szervezet, és

a) valamennyi közteherre vonatkozó bevallási- és fizetési kötelezettségének eleget tett, és egyszer sem esett harminc napot meghaladó késedelembe;

b) egyik bankszámláján sem volt azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene végrehajtási eljárás ;

c) a működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan jogsértés, amely miatt esetenként öt millió forint összeget meghaladó bírsággal sújtották volna ;

d) legalább 10 éven keresztül folytatott szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon ;

e) a játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartotta, amennyiben ilyen kötelezettség terhelte ."

Nos ennek a feltételrendszernek elvileg akár sokan meg is felelhetnek, mondjuk érdemes pontosítani, hogy a koncessziótulajdonos "átlátható" legyen, azaz:

"1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;"

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

coni, 2013.10.28 13:48

A Nemzeti Dohányboltok és Nemzeti Földbérletek után jönnek a Nemzeti Kaszinók.
Javaslom az értelmezőszótárban kibővíteni a nemzeti szó jelentését, a szekszárdi hangfelvétel (kik kaphatnak nemzeti trafikot) alapján.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

rigolya, 2013.10.28 12:05

A megbízható=fideszközeli, ezért nem is kell pályáztatás... Pfúúj! a pályáztatás nem elég szubjektív! (Még lehet, hogy az elbírálók figyelmetlensége miatt nyer egy nem-fideszközeli?!)
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

bogyu, 2013.10.28 11:32

"Itt az újabb fideszes módosító - nagyot bukhat az állam"

Ugyan már, mit számít az? A fontos az, hogy haveri kaszinótulajdonosok, akiket verseny nélkül kiválasztanak, jól járjanak, így aztán biztosan a Fidesznek is csurran-csöppen majd valami.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html