Jogszerűen adott ügyfeleinek a Lehman kötvényeket a Citi

Jogszerűen járt el a felügyelet szerint a Citibank, amikor magyar ügyfeleinek a csődbe ment Lehman Brothers által kibocsátott kötvényeket értékesített.
NAPI, 2010. szeptember 29. szerda, 11:10
Fotó:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete célvizsgálatot folytatott le a Citibank Zrt. (beolvadást követően jogutódjának hazai képviselője a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe) által folytatott tevékenység ellenőrzésére. A Felügyelet azt vizsgálta, hogy a Citibank a Lehman Brothers Treasury Co. BV által kibocsátott kötvények értékesítése során a szerződéskötést megelőző, illetve azt követő ügyfél-tájékoztatás és tájékozódás területén a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt-e el - közölte a PSZÁF.


A Felügyelet megállapította, hogy a bank az ügyfelei kockázatviselő képességének felmérése során a hatályos jogszabályoknak megfelelt. A Citibank már több évvel az úgynevezett MiFID-előírások hatályba lépését megelőzően bevezette az ügyfelek kockázatviselő képességének standardizált és írásbeli felmérését. Az általa értékesített termékeket is a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek minősítéseit figyelembe véve sorolta be kockázati kategóriákba.


A Citibank a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a szerződéskötést megelőző ügyfél-tájékoztatással kapcsolatosan is. A szerződések megkötésekor dokumentáltan az ügyfelek rendelkezésére álló tájékoztató anyagban a termék előnyeinek és hátrányainak (tulajdonságainak és kockázatainak) bemutatása arányos volt. A kockázatokat nem aránytalanul kis terjedelmű, vagy vizuálisan, grafikailag kisebb fontosságú információként mutatta be.


A Felügyelet megállapításai szerint a befektetők a szerződéskötést megelőzően megfelelő tájékoztatást kaptak az ügyletek költségvonzatáról, valamint a bank által a kibocsátótól kapott jutalék mértékéről. A privát bankárok értékesítés-ösztönzésével kapcsolatosan sem hajtottak végre az ügyfélérdekekkel ellentétes, jogszabálysértő cselekményeket.


A Lehman-kötvények garanciavállalója, a Lehman Brothers Holdings Inc. 2008. szeptember 15-i csődbejelentését követően a bank által az ügyfélkövetelések védelmében megtett intézkedések sem sértettek jogszabályt. A kibocsátó gazdasági helyzetét érintő releváns információk rendkívüli közzétételét a hatályos hazai jogi szabályozás a kibocsátó kötelezettségeként írta elő, így a bank, mint forgalmazó jogszabálysértést e témakörben sem követett el.
 

A felügyeleti eljárás jogtechnikai jellegű is volt, s a Lehman-kötvények előállítási formája kapcsán felmerült egyes kérdések ellenőrzésére is kiterjedt. A Felügyelet e témakörben is jogszerűnek ítélte a bank eljárásait.

HOZZÁSZÓLÁSOK