BUX
39138

Kamarai választás: megszólalt a szemtanú

Botrány nélkül fejeződött be a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) küldöttválasztása. A voksolás előtt a jelenlegi elnök a felmerült csalásgyanús mozzanatokról beszélt lapunknak. A most először megszólaló szemtanú szerint viszont a számok nem tükrözik a valóságot, és az általa említett maffiamódszer mögött sem kell feltétlenül ellenséget sejtetni.

Szakonyi Péter, 2016. február 29. hétfő, 16:17

Tömeges tagfelvételről érkeztek hírek a BKIK múlt heti szavazását megelőzően. A szervezet tisztújítását a jelenlegi elnök, Szatmáry Kristóf vezette, a mandátumvizsgáló bizottságot pedig édesanyja irányította.

Cikkünk többek közt ezzel az amúgy alapszabályba nem ütköző esettel, valamint a budapesti szervezet "családi vezetésével" foglalkozott. Akkor Szatmáry az alábbi választ adta: "Egy bizonyos vállalkozói kör maffiamódszerekkel próbálta befolyásolni a tisztújítás kimenetelét: a határidő utolsó napján 4 ügyvéd 1200, felszámolás alatt lévő vállalkozás képviseletében próbálta felvetetni magát a választási névjegyzékbe. A választás tisztaságát befolyásolni kívánó lépést a BKIK választási irodája tartalmi és formai okok miatt elutasította. A BKIK az ügyben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordult állásfoglalásért, mely tájékoztatása szerint a felszámolóbiztosok ilyen típusú próbálkozása kimerítheti a joggal való visszaélés esetét. Véleményünk szerint a minden etikai alapokat nélkülöző, így leadott 1200 szavazat alkalmas lett volna arra, hogy puccsszerű eszközökkel befolyásolják a tisztújítás végeredményét. Ez a teljes kamarai választási rendszert kérdőjelezte volna meg, ezért az üggyel kapcsolatban a BKIK Etikai Bizottsága eljárást indított."

A vizsgálat eredményéről egyelőre nincs hír, viszont a Napi.hu-t megkereste egy szemtanú, aki névvel is vállalta, hogy rávilágít a szokatlan tagtoborzás részleteire. Eigel Antal, a Novalikvid Kft. ügyvezetője szintén írásban válaszolt kérdéseinkre:

Napi.hu: Szatmáry Kristóf szerint  négy ügyvéd 1200, felszámolás alatt levő vállalkozást próbált meg felvetetni a választási névjegyzékbe, hogy így manipulálja a választásokat. Úgy tudjuk, hogy az Ön cége is a szervező cégek között volt. Miért vette részt ebben az akcióban?

- Ebből annyi igaz, hogy jómagam is megkerestem kollégákat az ügyben, hogy képviseltessük a "szakmát" a választásokon. Körülbelül 200-250 felszámolás alatti cégről tudok, amelyek a választásokat megelőzően be akartak lépni a kamarába. Minket egy ügyvéd képviselt. Ezt az állításomat tudom dokumentálni a kamara székhelyén készült jegyzőkönyvvel. Hogy az 1200-as számot az elnök úr honnan veszi, azt nem tudom, de szeretném látni, hogy állítását mivel tudja dokumentálni.

- Ki kereste meg Önt azzal, hogy szervezzen be cégeket?

- Az egész ott kezdődött, hogy piaci információk szerint a BKIK székhelyére bejelentett felszámoló cég, a Modulig Vagyonkezelő Kft. szervezkedett, próbált beszervezni cégeket a kamarai választásokra. Tette ezt képviselőkön keresztül és az elnökre, Szatmáry Kristófra hivatkozva. Ez olyannyira így történt, hogy engem is telefonon keresztül megkeresett az egyik ismerősöm, hogy megadhatja-e a telefonszámomat a Modulig Kft. képviselőjének az ügyben. Néhányan úgy gondoltuk, nem sok minden történt a kamarában az elmúlt években, és arról beszélgettünk, hogy jó lenne, ha a felszámoló cégeknek is lenne képviselete a szervezetben. Ezért önálló szervezkedésbe fogtunk.

- Hány céget sikerült bevinniük a kamarába?

- Egyet sem, tekintettel arra, hogy a választási névjegyzékben egy céget sem vettek fel.

- Miért gondolták, hogy felszámolás alatt álló cégek is szavazhatnak a kamarai választáson?

- Előzetesen állásfoglalást kértünk a fejlesztési tárcától és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától (MKIK) is. Mindkét helyről azt a választ kaptuk, hogy a felszámolási eljárás alatt álló társaságok képviseltethetik magukat a választáson, attól függetlenül, hogy felszámolás alatt állnak, és attól függetlenül is, hogy van-e tartozásuk tagdíjbefizetés címén. Ezt az állításomat is tudom dokumentálni.

- Az ellenjelölt Nagy Elek is Önök mögött állt?

- Tavaly, amikor hallottuk, hogy esetleg ő is indulna a kamarai választásokon megkerestem őt. Azt szerettük volna megtudni, hogy ha elnöknek választják támogatja-e azt, hogy a felszámolóknak is legyen képviselete a kamarában. Pozitív választ kaptunk tőle.

- Igaz-e hogy a választási bizottság kizárta az Önök által szervezett felszámolás alatti cégeket a választásból?

- Ennél is rosszabb a helyzet. Be sem vették a választási névjegyzékbe való felvételi kérelmünket, így a háromnapos jogorvoslati lehetőség helyett igazunkat csak egy hosszadalmas bírósági pereskedés útján érvényesíthetnénk.

- Perre mennek? Hiszen ha a bíróság Önöknek ad igazat, akkor az egész választás eredményét is megsemmisíthetik.

- Még nem döntöttünk erről, de nagyon valószínű, hogy perre visszük a dolgot.

A BKIK jegyzőkönyve szerint a február 4-i zárónap előtt összesen 436 céget nem vettek fel a kamarai tagok közé(közűlük 284 volt felszámolás alatt álló vállalkozás) , vagyis ezek nem voltak jogosultak szavazni a múlt héten. A BKIk hivatalos közleménye szerint az 1200 küldöttből ezer szavazott a vezetőség által összeállított listákra. A BKIK vezetésének és elnökének megválasztására március 11-én, azaz jövő pénteken kerül sor.

 

Cikkünk megjelenését megelőzően kérdéseinkkel megkerestük a Modulig Kft.-t, hiszen Eigel Antal erre a cégre hivatkozva erősítette meg a kamarai "beszervezésekről" szóló információnkat, és Szatmáry Kristóf hasonló tartalmú válaszát. A cég ügyvezetője Köves Balázs - önhibáján kívül - csak a megjelenést követően tudott reagálni megkeresésünkre. Levelének legfontosabb tartalmi megállapításait az alábbiakban közöljük:" Eigel Antalt személyesen nem ismerem, vele soha nem találkoztam, még csak telefonon sem beszéltünk egymással. Sem magam és cégem munkatársai, sem pedig "képviselőink" soha nem keresték meg őt azzal, hogy "próbáljon beszervezni cégeket a kamarai választásokra. Eigel Úr ez utóbbi kijelentése már csak azért is rágalmazási kategóriába tartozó kijelentés, mert a felszámolói képzés nagyjából első előadásán megtanítják, hogy milyen jogok és kötelezettségek illetik meg a felszámolókat.A jogszabályok értelmében maguk a felszámoló cégek bármikor lehetnek kamarai tagok, felszámolás alatt álló cégek nevében azonban nem kérhetik felvételüket a gazdasági önkormányzatokhoz, hiszen a felszámoló kizárólag vagyoni ügyekben illetékes. Ez egy jelentős különbség tekintettel arra, hogy az első lehetőség törvényes, az utóbbi pedig álláspontom, és a Magyarországon hatályos jogszabályok értelmében egyértelműen jogellenes, amelyet félreértelmezni csak szándékosan lehet. Már csak azért is, mert a kamarai választási rendszerben az egy cég, egy szavazat elve érvényesül.Milyen választás volna az, amelyben 4-5 felszámoló végtelen számú felszámolás alatt álló céggel szavazhatna és dönthetne önszabályozó testületek működéséről? A felszámolás alatt lévő, gyakorlatilag működésképtelen vállalkozások azzal foglalkoznának eszerint, hogy szervezetekbe lépkednek be és ott szavazgatnak?Nyilvánvalón rendeltetésellenes lenne ez a gyakorlat. Éppen ezért a törvényi szabályozás ezt a lehetőséget kizárja a felszámolók jogállásának pontos meghatározásával. A Modulig Kft. soha nem hajtott és nem hajtana végre hasonló tevékenységet és mást sem ösztönözne ilyenre. Sőt kifejezetten ellene vagyunk az ilyen gyakorlatnak és elítéljük azt.Ettől függetlenül a Novalikvid Kft. neve nem ismeretlen számomra. Nem a kamarai választások kapcsán, hanem két évvel ezelőtt felmerült a cég neve a kamaránál. Akkor és ott formálódott egy önálló szakmai osztály létrehozásával kapcsolatos elképzelés, amely a felszámoló cégek érdekképviseletét célozta volna meg. A tervből azonban nem lett semmi, mert nem volt elegendő számú érdeklődő (legalább 10 gazdasági társaság szükséges önálló szakmai osztály alapításához). Eigel Antal cége, a Novalikvid volt az egyik jelentkező, azonban 2 éve nem is hallottunk a Kftről és az ügyben semmilyen további egyeztetés nem történt. Ez azonban a kamarán belüli választásokat semmilyen körülmények között nem befolyásoló eljárás, hiszen ebben az esetben a felszámolók saját cégeiket képviselték volna a kamarán belül. Fel sem merült korábban soha olyan nonszensz elképzelés, hogy felszámoló cég, az általa felszámolt vállalatok nevében szavazzon a kamarában."