BUX
38230

Késtek a válasszal - fizethettek az áramszolgáltatók

A korábbiaknál rosszabbul teljesítettek az áramszolgáltatók a fogyasztói megkeresésekre való információadási hajlandóság terén tavaly, amiért az egyetemes szolgáltatóknak összességében nem egészen 19 millió forint kötbért kellett fizetniük a felhasználóknak.

NAPI, 2010. augusztus 2. hétfő, 16:42

A Magyar Energia Hivatal értékelte a villamos energia elosztó hálózati, egyetemes szolgáltatói és kereskedői engedélyesek 2009. évi, az engedélyesek egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményei, az úgynevezett Garantált Szolgáltatások (a továbbiakban GSZ) teljesítéseit.A hivatal célja a GSZ rendszerének megalkotásával az engedélyesek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók érdekeinek hatékony védelme.A garantált szolgáltatás minimális szolgáltatási szintet jelent, mely nem teljesítése esetén az engedélyesek bizonyos kivételektől eltekintve (szélsőséges időjárás, szándékos rongálás stb.) kompenzációt (kötbért) fizetnek a felhasználónak.Az egyetemes szolgáltatói engedélyesek esetén a GSZ által szabályozott összes ügynek mintegy 3 százaléka esetében nem teljesítették az engedélyesek a GSZ követelményekben

előírtakat.A nem teljesített követelmények száma összesen a 2008. évi 61 741 darabról tavaly 74 847-re nőtt, ezen belül jelentősen nőtt az „Információadás dokumentált megkeresésre" követelmény nem teljesítése. A kötbér kifizetések ebben a kategóriában, amelybe a lakossági fogyasztók is tartoznak, a megelőző évi 12 289 910 forintról 2009-ben 18 910 000 forintra nőttek.A növekedés elsősorban annak köszönhető a hivatal szerint, hogy a GSZ határozatok 2008. évi kiadásakor a hivatal 2009. január 1-jéig eltekintett a kötbérek automatikus megfizetésétől.A villamos energia törvény alapján 2003. óta van lehetősége a hivatalnak megállapítani a GSZ követelményeket. A 2007. évi új villamos energia törvény hatályba lépésével bevezetett piaci modell miatt a hivatal 2003-ban kiadott határozatait 2008. évben megújította a villamos energia elosztó hálózati, egyetemes szolgáltatói és kereskedői engedélyesek részére.A vélhetően a szélsőséges időjárási viszonyok miatt növekvő számban bekövetkezett múlt évi üzemzavarok következtében a hivatal az elosztó hálózati engedélyesek számára meghatározott követelményeket 2009 novemberében korszerűsítette annak érdekében, hogy a fogyasztók hosszabb - szélsőséges időjárási viszonyok alapján kialakuló - áramszünetek esetében, meghatározott üzemzavar elhárítási idő nem teljesítése esetén is kapjanak pénzügyi kompenzációt.A GSZ követelmények az elosztó hálózati engedélyeseknél 13, az egyetemes szolgáltatói engedélyeseknél 5 és a kereskedői engedélyeseknél 4 szolgáltatás esetében kerültek meghatározásra. A hivatal 2008. évi határozatai 2009. január 1-jétől a fogyasztók részére történő automatikus kötbérkifizetést írnak elő kötelező jelleggel az elosztói engedélyeseknek 10, egyetemes szolgáltatónak 4, kereskedőnek 3 követelmény nem teljesítése esetén. A többi követelménynél a hosszabb felkészülési idő miatt az automatikus kötbér kifizetés fokozatosan kerül bevezetésre.A hivatal megállapításai szerint az elosztói engedélyeseknek az előző évi, körülbelül 9,5 millió forint után több mint 70 millió forint kötbért kellett kifizetniük. Tavaly az elosztók - fogyasztók közötti, a GSZ által szabályozott területekre eső 13 437 055 ügyből 85 040 ügynél (0,63 százalék) nem teljesítették a GSZ követelményekben előírtakat, ami számszerűen csökkenést jelez a korábbi több mint 123 ezer nem teljesített követleményhez képest. A kereskedői engedélyesek esetén az érintett összes 72 940 ügyből 2 259 ügynél (3,09 százalék) nem teljesítették az engedélyesek a GSZ követelményekben előírtakat.