A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg egy újabb pénzügyi saláta törvény, amely megengedi, hogy a lakástakarékpénztárak - szigorúan csak az állampapírok vonatkozásában - befektetési szolgáltatásokat, kiegészítő befektetési szolgáltatásokat végezhetnek, illetve függő ügynökeik ezeket közvetítsék.

A befektetési szolgáltatásokról törvény szerinti - a lakástakarékok által is, az állampapírokkal kapcsolatosan végezhető - befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülnek a következők:

QP | Quality Placement
 • megbízás felvétele és továbbítása,
 • megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
 • sajátszámlás kereskedés,
 • pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül.

A lakástakarékok által végezhető kiegészítő szolgáltatások pedig az alábbiak:

 • a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
 • a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése.

A lakástakarékok függő ügynökei (akik csak az adott pénztárral vannak kapcsolatban) szintén ezeket a szolgáltatásokat közvetíthetik.

Fontos ismereteket egyszerűen mellőzhetnek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke - ugyanebben a Magyar Közlönyben- közzé tett rendeletében mentesíti a lakástakarékok ezen szolgáltatást nyújtó alkalmazottait, továbbá az azokat közvetítő függő ügynököket az általános pénzügyi ismeretek tudása alól.

Az előírásokat a befektetési szolgáltatásokat szabályozó törvény melléklete tartalmazza. Mindezeket nem kell ismerniük a lakástakarékok állampapírt forgalmazó alkalmazottainak, illetve függő ügynökeinek. Egyebek között:

 • a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról szóló hatályos tőkepiaci jogszabályok megfelelő ismerete,
 • tőkepiaci alapismeretek, különösen: hazai tőkepiaci jogszabályok és Európai Uniós tőkepiaci jogi aktusok; az értékpapírok fajtái és jellemzői,
 • az értékpapírok előállítása és forgalomba hozatala, különösen: alapfogalmak; jegyzés, aukció; ISIN-azonosító; ajánlattevő; sorozatban kibocsátott értékpapír; nyomdai és dematerializált előállítás; nyilvános forgalomba hozatal és szabályozott piacra történő bevezetés; nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség,
 • a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek, valamint pénzügyi eszközök,
 • a pénzügyi eszközök forgalmazása, számlavezetés, az ügyfél eszközeinek védelme,
 • a titoktartás (a banktitok, az értékpapírtitok, a fizetési titok, az üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályok ismerete.
 • a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás, különösen: bennfentes információ fogalma; bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése; bennfentes személy ügyletkötéseinek bejelentése; bennfentes nyilvántartás,

Készülnek a nagy dobásra

A Napi.hu csütörtöki konferenciáján elhangzott: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). június 1-től bocsátja ki az új Nemzeti Kötvényt. Arra ösztönzik a lakosságot, hogy minél tovább tartsa meg a megtakarítást. Kamatadót már nem kell fizetni az állampapírok hozamára, az értékesítés pedig széles körű lesz. Kapható lesz az állampapír a bankokban, a postákon, a kincstárban és a lakás-takarékpénztárak ügynökei is árulhatják majd. Nem csak dematerializált formában lehet majd megvásárolni értékpapírszámlára, de materializált, nyomtatott formában is megvásárolható majd a Nemzeti Kötvény.