Megéri szórni az uniós pénzt?

Az Opten megnézte, hogy milyen eredményeket értek el az egyik népszerű vállalkozásfejlesztési pályázat nyerteseinek.
Dzindzisz Sztefan, 2017. február 10. péntek, 18:16
Fotó: Napi.hu

A GOP-2012-2.1.1/B kódszámú pályázat népszerűségét jelzi, hogy 2147 darab támogatási kérelem érkezett be a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez, mintegy 88 milliárd forint értékben. Ebből végül összesen 50,73 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást osztottak szét.

És hogy hol tartanak ezen cégek? A nyertesek közül hat szűnt meg, egy került bírósági törlés alá, hat felszámolási eljárás alatt áll, kettő végelszámolás alatt áll, egy egyéni vállalkozó pedig szünetelteti vállalkozását. Ezen kívül 15 darab olyan céget talált az Opten, amelyek átalakulás folytán szűntek meg, tehát ők egy másik cégben folytatták tovább gazdasági tevékenységüket. Mindez azt jelenti, hogy a nyertesek elenyésző része, mintegy 1,18 százaléka nem működött 2015-ben.

A cégek nettó árbevételének alakulása alapján a helyzet már korántsem ennyire biztató. Az árbevételnél a 2011-es évet lehet bázisévnek tekinteni, mert a pályázat benyújtásakor ez volt az utolsó lezárt üzleti év. Ennek az évnek az adatait vetve össze a 2015-ös pénzügyi beszámolók adataival, látható, hogy 366 darab olyan vállalkozás van, amelynek a nettó árbevétele a pályázati támogatás ellenére is csökkent a 2011-es évhez képest. Ez a teljes nyertes vállalkozások 27,1 százaléka! Összességében a nyertes cégek, az egyéni vállalkozásokat nem számítva, 2011-ben 1 069 milliárd forint árbevételt értek el, ami 2015-ben 1 557 milliárd forintra növekedett, tehát a kiválasztott cégek 45,6 százalékos árbevétel növekedést értek el 2011-2015 viszonylatában.

A mérleg szerinti eredményeket elemezve megállapítható, hogy csak 79 cég zárta a 2015-ös évet veszteséggel, míg a bázisévben ez a szám 88 darab volt, ami kedvező tendenciát mutat.

A pályázatban a nyerteseknek kötelező volt az alkalmazotti létszám megtartását, vagy a támogatással arányos és a 2011-es bázisévet meghaladó személyi jellegű ráfordítás növekedést vállalniuk. Ilyen szempontból különösen érdekes megvizsgálni az alkalmazotti létszám alakulását. 248 darab olyan céget talált az Opten melyben 2015-ben kevesebben dolgoztak, mint 2011-ben.

E vállalatoknál összességében 2113 munkahely szűnt meg 5 év viszonylatában, így valószínűleg nekik jobban megérte a kevesebb dolgozónak megemelni úgy a munkabérét, hogy a kötelezően vállalt személyi jellegű ráfordítás növekedést hozni tudják. Ugyanakkor a fennmaradó 1102 vállalkozás összesen ezen 5 év tekintetében 14 488 új munkahelyet teremtett.

A pályázatról
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára című és GOP-2012-2.1.1/B kódszámú felhívásra olyan mikro-, kis-, és középvállalatok adhattak be támogatási kérelmeket, melyek legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeztek, saját tőkéjük nem volt negatív és minimum egy fő alkalmazotti létszámmal bírtak, valamint fejlesztéseiket a Közép-Magyarország régión kívül található székhelyükön, vagy telephelyükön, fióktelephelyükön kívánták megvalósítani. Iparág tekintetében a mezőgazdasági termelés és feldolgozás, valamint az u.n. érzékeny ágazatok (halászati és akvakultúra, szénipar, acélipar, hajógyártás, szintetikusszál-ipar) kivételével bármilyen gazdasági szektorban működő vállalkozás pályázhatott.

A támogatás összege 5 és 150 millió, klaszter tagvállalat esetén pedig 250 millió forint lehetett, 30-50 százalék közötti támogatási intenzitással a projekt helyszín régiós elhelyezkedésének függvényében. A támogatást gépbeszerzésre, infrastrukturális, informatikai, know-how és marketing beruházásokra lehetett fordítani.

HOZZÁSZÓLÁSOK