Merre tovább, takarékok?

Az SZHISZ, a Takarékbank, a szövetkezeti hitelintézetek, valamint az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség részvételével tartottak konzultációt hétfőn a november 17-én megjelent - az integráció előtt álló feladatokról szóló - kormányhatározatról, illetve a Takarék Csoport jövőjéről.
Napi.hu, 2016. november 28. hétfő, 17:32
Fotó: Napi.hu

A kormányzat és a takarékok víziója a szektor jövőjéről megegyezik - mondta Bártfai-Mager Andrea, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős kormánybiztos.

A kormány elképzelése is az, hogy az integráció eredményeként egy versenyképes, a vidéki magyar lakosság és vállalkozóik igényeihez igazodó, korszerű termékeket kínáló bankcsoport jöjjön létre. Egy olyan bankcsoport, amely megfelel a modern kor követelményeinek, igazodik az agráriumban zajló változásokhoz, és a digitális bankolás terén is előre tud lépni.

A kormányzat az integráció jövőjét középtávon csökkenő, majd fokozatosan megszűnő állami részvétel mellett képzeli el. A szorosabb integrációhoz elengedhetetlen a kultúraváltás: mind az üzleti kultúrában, mind az integrációról való gondolkodásban. Üzletileg aktív, hitelezésre összpontosító integrációs modellt kell kialakítani, és a szorosabb integrációt alapvetésnek elfogadni. A szektornak nincs elvesztegetni való ideje, lépni kell az üzleti megújulás irányába, ez azonban csak olyan környezetben lehetséges, ahol az alapkérdésekben nincsenek viták- emelte ki a kormánybiztos. A szoros integrációból eredő, központi intézményektől való erős függés kockázatát úgy kívánják csökkenteni, hogy ezen intézmények vezetésében a takarékszövetkezetek vezetői játsszák a meghatározó szerepet.

A szektor irányítási modelljében az SZHISZ a prudenciális, míg a Takarékbank Zrt. az üzleti irányításért felelős, de üzletileg csak egy központja lehet az integrációnak - mondta Bártfai-Mager. Az integráció struktúráját egyszerűsíteni kell: a sikeres működéshez mérethatékony szervezetek szükségesek, ezért ösztönözni kell a takarékok egyesüléseit, amennyiben azok az előzetesen, közösen meghatározott alapelvek mentén zajlanak. Olyan összeolvadások létrejöttét támogatják, amelyek prudenciális szempontból megfelelőek és üzletileg életképesek, a szinergiák minél jobb kiaknázása érdekében pedig területileg egységesek. Az SZHISZ-nek aktív szerepe lesz a fúziók kontrolljában, a Takarékbanknak pedig abban kell támogatnia a takarékokat, hogy az egyesülések üzletileg is sikeresek legyenek.

Szorosabb integráció nem képzelhető el egységes informatika nélkül, ezért annak különös jelentősége van a takarékok életében - hangsúlyozta Bártfai-Mager Andrea. Az SZHISZ és a Takarékbank kiemelt feladata, hogy gyorsítsa az egységes informatikai rendszer bevezetését és biztosítsa azokat a feltételeket, amelyekkel a Takarék Csoport meg tud felelni a prudenciális előírásoknak, valamint az IFRS- alapú könyvvizsgálat követelményeinek. Egységesíteni kell a szektor működését meghatározó belső szabályokat is, hogy az egész csoport egységes szabályrendszer szerint működjön.

A kormányzat úgy látja, hogy a postával való együttműködés lehetősége lehet az egyik kitörési pontja a vidéken megőrzendő takarékszövetkezeti hálózatnak, ezért mindkét szervezetnek külön-külön mielőbb meg kell vizsgálnia, hogy milyen feltételek mellett lehet üzletileg sikeres az együttműködés. Bártfai-Mager szerint a két szervezet együttműködésének mindenképpen üzleti alapokon kell nyugodnia.

A kormány nem készít üzleti stratégiát az integráció számára, a takarékoknak - mint magántulajdonban álló intézményeknek - maguknak kell dönteniük arról, hogy milyen üzleti alapokon, milyen üzleti stratégia mellett végzik a tevékenységüket. Azt kérik az integráció tagjaitól, hogy a november 17-én megjelent kormányhatározatban kijelölt feladatokat minél hamarabb végezzék el, és mielőbb tegyenek le azokról a jogszabályi-módosításokról kiérlelt javaslatot a kormánybiztos asztalára, amelyek szükségesek a szektor hosszú távon is sikeres működéséhez.

HOZZÁSZÓLÁSOK