Mi a baj a főnökkel?

A hazai vezetők nem képesek céljaikat saját hatáskörükön kívül érvényesíteni, holott ezt tartják a jövő legfontosabb kihívásának - állítja egy felmérés.
NAPI Online, 2007. október 18. csütörtök, 13:28
Fotó:

A legtöbb vezető tart az olyan helyzetektől, amikor hatáskörén kívül, ismeretlen terepen, ismeretlen emberekkel kell együttműködnie, pedig ez a képesség saját megítélésük szerint is meghatározó fontosságú lesz a jövőben. Egyebek mellett ezt állapította meg a hazai vezetők körében a Common Purpose Magyarország Egyesület megbízásából a GfK Hungária Piackutató Intézet által készített felmérés.

A hazai viszonylatban egyedülálló kutatás szerint a vezetők közel nyolcvan százaléka nem szívesen dolgozik számára ismeretlen emberekkel, és közülük minden második nem vállalna vezetői szerepet ismeretlen környezetben. A vezetők egyharmada nem szívesen irányít olyan embereket, akik nem tartoznak közvetlen hatáskörükbe.

Ugyanakkor a megkérdezettek döntő hányada szerint a jövőben éppen azok lesznek sikeresek, akik képesek lesznek a saját szervezetük és szektoruk ismert és megszokott határain túl is hatékonyan működni. A vezetők tehát tisztában vannak azzal, hogy működési területükön kívül is szükség van az együttműködésre (akár ismeretlen, másképp gondolkodó emberekkel is), de vagy nem szívesen teszik ezt meg, vagy csak nehézségek árán képesek erre.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy azoknak a készségeknek a fontossága nő a jövőben a leginkább, amelyek a különböző területeken dolgozó emberek hatékony együttműködéséhez szükségesek, ilyenek például a szervezeten kívüli hálózatépítés, ellentétes véleményt valló embereket tömörítő csapatok összefogása és irányítása, illetve a vezető hatáskörén kívül eső személyek, szervezetek eredményes befolyásolása.

Bár a legalapvetőbb képességek közé sorolták, minden második vezető számára nehézséget jelent komplex helyzetekben a megfelelő megoldás megtalálása. Legtöbben az irányításuk alatt álló szervezet működésének és funkcióinak mély ismeretét jelölték meg a legkönnyebb feladatként, bár a megkérdezettek negyede számára ez is nehézséget jelent. Ezenkívül elenyészően kevés vezető (mindössze 7 százalék) érzi magát nagyon felkészültnek a jövő kihívásaival szemben.

A jelenlegi kedvezőtlen helyzet Svékus Márton, a Common Purpose Magyarország igazgatója szerint csak akkor változhat, ha a vezetők hajlandóak és képesek lesznek kilépni abból a komfortzónából, melyet például az irányításuk alatt álló csapat, szervezet biztosít számukra. Hosszú távon így épülhetnek ki a vezetők között olyan turbulens (azaz másképp gondolkodó, de támogató emberekből álló) hálózatok, melyek segítségével lerombolhatóvá válnak a különböző szervezetek közötti falak, és megoldások születhetnek komplex problémákra.

Fontos feltétel továbbá, hogy a vezetők alkalmazottaik számára is lehetőséget biztosítsanak a csapatokat, osztályokat és intézményeket átívelő együttműködésre, és a komfortzónából való kilépésre buzdítsák őket.

HOZZÁSZÓLÁSOK