Mi történik a bankszámlákkal?

Október 29-től egyszerűsödik a fizetési számla váltása a fogyasztók számára. Így könnyebb és gyorsabb lesz bankot váltani. A tudnivalókat kérdések és válaszok formájában összefoglalta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).
Napi.hu, 2016. szeptember 7. szerda, 16:47
Fotó: Reuters

Eddig is létezett egy úgynevezett egyablakos rendszer, de az egyszerűsített bankváltási eljárás abban az esetben volt lehetséges, ha a választott és a jelenlegi bank is csatlakozott a Magyar Bankszövetség ajánlásához. Most viszont jogszabály rögzíti a bankváltási eljárás feltételeit, határidejét. Így az eddigi tapasztalatok szerinti minimum 30 munkanapos határidő is rövidülni fog.

- Mikor kell alkalmazni ezeket a szabályokat?

- Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számla váltás esetén, ha a számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik és az érintett fizetési számlák legalább lehetővé teszik a készpénz befizetését a fizetési számlára, valamint készpénz kifizetését, és fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása.

- Kinél kell kezdeményezni a számlaváltás?

- A fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a fogyasztóval történt megállapodás alapján kikötött más nyelven. Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak.

- Mire terjedhet ki a meghatalmazás?

- A fogyasztó döntésén múlik, adható olyan meghatalmazás mellyel az új szolgáltató intéz mindent a fogyasztó helyett, beleértve az ismétlődő átutalások, rendszeres átutalási megbízások, beszedési megbízások kezelését, a régi fizetési számla felmondását is. Azonban dönthet úgy is, hogy maga értesíti az átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek az értesítését, valamint egyenlőre nem kívánja felmondani a régi szerződést, és majd azt is maga fogja intézni.

- Hogy néz ki a folyamat?

- A számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az új pénzforgalmi szolgáltató felkéri a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a következő műveletek elvégzésére:

  • a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,
  • a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,
  • ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása,
  • a rendszeres átutalási megbízások törlése,
  • a fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára,
  • a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a fogyasztó által meghatározott munkanapon.

A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét követően a meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak, és elvégzi a többi kért műveletet is. Bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatni kell arról a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

Ezt követően az új számlavezető a korábbitól a kért adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon:

  • rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a fogyasztó által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat;
  • megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére;
  • a fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról;
  • a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.

- Milyen díjak számíthatók fel?

- A számlaváltással összefüggésben számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók kizárólag a tényleges ráfordításaikkal arányos, ésszerű díjat állapíthatnak meg. Az adatszolgáltatásért azonban a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató sem a fogyasztónak, sem pedig az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem számíthat fel díjat vagy költséget.

- Mi történik, ha a pénzügyi szolgáltatók nem megfelelően teljesítik a kötelezettségeiket?

- Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a fogyasztónak kárt okoz, köteles a fogyasztó pénzügyi veszteségét - ideértve a díj- és kamatveszteségeit is - haladéktalanul megtéríteni.

HOZZÁSZÓLÁSOK