Nagy bajban a kisboltok - tízezrével csuktak be

A KSH adatai szerint 2010-2016 között 18 ezerrel csökkent a boltok és a vendéglátóhelyek száma. Ez viszont csak a végeredmény, mivel emögött az húzódik meg, hogy évente tízezrével zárnak be és nyitnak a boltok, vendéglők. Ámde több bolt zár be, mint amennyi kinyit - kalkulált a Blokkk.com.
K. Kiss Gergely, 2017. október 16. hétfő, 13:36
Fotó: Napi.hu

A Központi Statisztikai Hivatal adat szerint 2016-ban négyezer-hétszázzal csökkent a kiskereskedelemben a boltok száma. Vendéglátóhelyből is kevesebb lett, hétszázzal apadt a körük. De önmagában nem ezek a számok tükrözik azt, hogy mennyien húzták le végleg a redőnyt, azok ugyanis sokkal többen voltak, hiszen a mérleghez az is hozzátartozik, hogy nyitnak is boltok, vendéglők.

A következő kép rajzolódik ki első körben a kereskedelem és a vendéglátás hálózatáról az elmúlt évek adatai alapján hosszabb távon: Hosszabb távon vizsgálva egyértelmű a kép, hiszen az elmúlt hat esztendőben 18 ezerrel csökkent a kiskereskedelmi boltok száma, de vendéglőből is kevesebb kereshető fel. A boltoknál gyorsabb, a vendéglátóhelyeken lassúbb az értékesítőhelyek lemorzsolódása.

Értékesítőhelyek számának változásai (darab)
20102016változás
kiskereskedelmi bolt151 911136 420- 15 491
vendéglátóhely55 06551 954- 3 111
nagykereskedelmi egység14.93715 082145
üzlet összesen221 913203 456- 18 457
Forrás: KSH, Blokkk.com

Kisboltok bezárnak, a nagyok kinyitnak

Létezik azonban más nyilvántartás is, igaz, összegzés nélkül. A kereskedelmi hatóságnak, amely a jegyző, a kereskedelmi törvény alapján a bejelentett és a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást kell vezetnie, minden településen, ahol van bolt, vendéglátóhely, vagy nagykereskedelmi raktár.

A Központi Statisztikai Hivatal egyébként ezeket az adatokat dolgozza fel, így a kiskereskedelmi értékesítőhelyek száma nem becslésre, hanem valós, tételes adatsorra épül. Az önkormányzatok 2009 óta vezetik egy új rendben a nyilvántartásaikat (erről az évről az átállás miatt nincs is a KSH-nál üzletszám adat), így 2010 óta térképezhető fel pontosabban az üzletszám változás.

A négyszázezres üzletszám nyilvántartás úgy lehetséges, hogy a már jelzett 2010-2016. közötti időszakban nagyon sok bolt, vendéglő, nagykereskedelmi raktár működése mellett újak nyitását és számos bezárást is rögzítettek.

Évente tízezer számra csuknak be és nyitnak a boltok

A számbavétel kiindulópontja a 2010-es év, amikor új lapokkal indult az üzletek nyilvántartása az előző év átállását követően. Ekkor a KSH üzletszám adata és az önkormányzatoknál nyilvántartott boltok, vendéglátóhelyek és nagykereskedelmi raktárak számában lényeges nagyságrendi eltérés elvileg nem lehetett.

A 2010. évi 222 ezres KSH üzletszám 2016-ra 18 ezerrel 203-204 ezerre csökkent. Ez nem azt jelenti, hogy 18 ezer üzlet bezárt, és nem történt semmi más. A négyszázezres önkormányzati, kormányhivatali nyilvántartás nagyszámú üzletbezárást és üzletnyitást takar ebben az időszakban.

Figyelemmel arra, hogy a kormányhivatali lista tartalmaz üzlethelyiségen kívüli árusítást is, továbbá lehetnek benne átfedések (például egy-egy bolt adatában), így annyi becsülhető meg, hogy összesen 320-330 ezer bolt, vendéglátóhely, nagykereskedelmi raktár működött, nyitott ki, vagy zárt be a 2010-2016-os évek időszakban. A 2016. évi 203 ezres KSH üzletszám és az előbbi adat összevetése arra enged következtetni, hogy egy-egy esztendőben elérhette akár a 15-20 ezret is az üzletbezárások száma. A nyitások száma ennél valamivel kisebb lehetett, hiszen összességében esett az értékesítőhelyek száma.

És sok jel arra utal, hogy a nagy vesztesek a kisboltok voltak, akik közül ugyan sokan próbálkoztak, de a nagyobb nyüzsgés, üzletbezárás is az ő körükhöz kötődik. A nagy áruházak közül jellemzően csak néhány zárt be (például a barkácsáruházak)

HOZZÁSZÓLÁSOK