Nagy lépés történt az elektronikus fizetésben

A pénzügyi készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtó társaságok szakmai szervezete, az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (Efisz) megalkotta etikai kódexét - adta hírül a szervezet.
Domokos László, 2018. február 19. hétfő, 14:17
Fotó: Shutterstock

Az Efisz a tagjai számára, a követendő vagy elkerülendő magatartásnormákat, szabályokat, viselkedési elemeket felvázoló etikai kódexet hozott létre és fogadott el a szervezet január 22-i közgyűlésén.

A kódex tartalmazza az etikai alapelveket és lefekteti a szövetsége tagjainak szolgáltatásaival és működéseivel összefüggő alapvető etikus normákat. Az alapítók által delegált tagokból feláll egy etikai bizottság is, amely az etikai ügyekben hivatalból, vagy etikai panasz kérelem alapján eljár, illetve az etikai szempontból vitás kérdésekben elvi etikai állásfoglalást ad ki.

A dokumentum célja, hogy a Magyarországon elektronikus fizetési szolgáltatást nyújtók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgáljon, és alkalmazásával megvalósuljon a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény preambulumában is elismert szakmai önszabályozás.

A deklarált magatartási normarendszerrel egyik fő célunk, hogy kialakuljon egy megfelelő és arányos jogi keretrendszer, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősödjön az elektronikus fizetési szolgáltatásokhoz fűződő közbizalom is - mondta Veres Mihály, az Efisz elnöke.

Fotó forrása: Shutterstock

HOZZÁSZÓLÁSOK