Nem sokat javult a helyzet a legveszélyesebb szektorban

A mezőgazdaság kettős szerkezete − tőkeerősebb nagyvállalatok és kevésbé tőkeerős egyéni gazdaságok − egyebek között azzal jár, hogy az elmúlt évek beruházásai és a munkavédelmi hatóságok kiemelt figyelme ellenére a mezőgazdaság még mindig a legveszélyesebb ágazatok közé tartozik, ahol továbbra is gyakoriak a súlyos, sőt a halálos munkabalesetek is.
Kiss Melinda, 2013. január 13. vasárnap, 15:56
Fotó: Napi.hu

A Napi Gazdaság hétvégi számának a cikke

Mindezt alátámasztják a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi felügyelői által 2012 őszén az ágazatban végzett országos célvizsgálat tapasztalatai is. A felügyelők az őszi betakarítási és egyéb munkákat, az erő- és munkagépeket, a gyümölcsszedést, a terményszárítók és a mezőgazdasági telephelyek munkavédelmi helyzetét vizsgálták 213 munkaadónál − köztük egyéni gazdálkodóknál és gazdasági társaságoknál is.

A vizsgálattal érintett munkavállalók száma elérte a 2574 főt, 41 százalékukat azonban munkáltatója szabálytalan munkakörülmények mellett foglalkoztatta, sőt 354 dolgozót súlyosan veszélyes munkakörülmények között. A munkáltatók 85,5 százaléka nem tett eleget valamennyi, a tevékenységét érintő jogszabályban előírt munkavédelmi előírásnak − igaz, volt, ahol túlnyomórészt csak adminisztrációs hiányosságokat találtak. Ugyanakkor az ötnapos vizsgálat során 176 hiányosságot megszüntető, 131 tevékenységet felfüggesztő, 29 foglalkoztatást megtiltó és 3 munkavédelmi bírsághatározatot hoztak. Összesen 740 ezer forintnyi bírságot szabtak ki a felügyelők. Azt a pozitív tapasztalatok közé sorolták, hogy az erő- és munkagépek gépkezelői jogosítványai terén tapasztalt hiányosságokat mostanra pótolták a munkaadók, igaz, a változásban a használt gépek ára és a gyártói garanciában előírt karbantartói tanfolyamok játszották a legmeghatározóbb szerepet.

A telephelyeken még bőven akad javítani való munkavédelmi hiányosság
Napi Gazdaság, Pelsőczy Csaba

A legtöbb problémát a munkaadók telephelyein találták a felügyelők − miközben a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó nagyvállalatoknál a mezőgazdasági munkaterületeken évek óta javuló munkafeltételeket tapasztaltak. A telephelyek esetében a legnagyobb probléma, hogy nem biztosítják a be- és leesés elleni védelmet a szerelőaknák esetében, kevesebb figyelmet szentelnek a nagyobb, gördülősínes ajtók kiugrás elleni biztosítékaira, illetve az épületek villamos hálózataira. A kertészetben, az őszi almaszedési munkálatoknál már kevésbé voltak pozitívak a tapasztalatok, mivel itt nagyobb arányban vannak még jelen a régi technológiák és munkaeszközök, és a munkáltatóknál is gyakoribb hiányosság volt, hogy elmulasztották a létrák, szedőállványok használatbavétel előtti ellenőrzését. Sokszor azon is múlik a dolgozók biztonsága, hogy az ültetvények tulajdonosa alkalmazza-e őket alkalmi munkára, vagy pedig inkább alvállalkozóknak adják ki a gyümölcsszedést, és a vállalkozó foglalkoztatja-e a munkásokat. A terményszárításnál a legnagyobb probléma a silótartályba beszállással végzett munkák esetén a munkaadók háromnegyedénél nem tartották be a kapcsolódó munkavédelmi előírásokat.

Egyértelműen látszik, hogy a nagyobb cégeknél igény van a telephelyek korszerűsítésére is, a megvalósításhoz szükséges pénz rendelkezésre állásától függően lépnek e téren is. Az szintén a pozitív tapasztalatok körébe tartozik, hogy e munkáltatóknál munkavédelmi szakember, elsősegélynyújtásra kiképzett szakértő, ehhez többé-kevésbé megfelelő felszerelés is rendelkezésre állt, miközben gondot fordítottak a rendszeres karbantartásokra is. Minél kisebb és kevésbé tőkeerős a vállalkozás, annál elavultabb és kevésbé jól karbantartott munkagépekkel, épületek között folytatják a tevékenységüket, lényegében csak a talpon maradásra koncentrálva. A kisebb agrárcégeknél a kockázatértékelés formális, a lehetséges veszélyek és kockázatok elhárítására hiányzik az intézkedési terv, és ennek hatására a szükséges védőeszközök terén is találtak problémákat a felügyelők. Általában csak a súlyos veszélyeket hárítják el, azt is csak a legszükségesebb mértékig. A legrosszabb tapasztalatokat az egyéni gazdaságokban szerezték a célvizsgálat során. Alig vannak munkavédelmi ismereteik, a munkavédelmi dokumentumok általában nem álltak rendelkezésre, vagy ahol mégis, ott érdemi információt nem tartalmaztak.

Az őszi mezőgazdasági célvizsgálat eredménye
HatározatokSzáma
Hiányosságot megszüntető176
Felfüggesztő határozatok131
Érintett munkavállalók300
Foglalkoztatást megtiltó29
Eltiltott munkavállalók54
Figyelemfelhívó10
Munkavédelmi bírsághatározat3
Kiszabott bírság (ezer forint)740
Forrás: Forrás: NMH

 

HOZZÁSZÓLÁSOK