Ön még nem kapott levelet bankjától? Erre figyeljen

A forint- és a ténylegesen devizában törlesztő hitelesek részére a pénzügyi intézményeknek legkésőbb 2015. szeptember 30-ig kellett megküldeni az elszámolási értesítőket. Amennyiben viszont az MNB által indított elszámolási közérdekű per augusztus 1-ig nem zárult le, úgy az elszámolás megküldésének határideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. nap. A perek elhúzódása miatt 8 pénzügyi intézmény ügyfeleihez érkezhet röviddel később az elszámolás - írja közleményében az MNB.
Napi.hu, 2015. október 1. csütörtök, 13:26
Fotó: Napi.hu

A pénzügyi intézményeknek - a deviza alapú jelzáloghiteleseket követően - a forinthitelesek és a ténylegesen devizában törlesztők esetében is el kell számolnia a korábban tisztességtelenül elvont, egyoldalú kamat-díj- és költség emelésből származó összegekkel. Az erről szóló elszámolási értesítőket legkésőbb szeptember 30-ig küldték meg a szolgáltatók tértivevényes levélben a fogyasztók részére - írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Amennyiben viszont az adott intézménnyel szemben a - szerződési feltételek tisztességtelenségének és érvénytelenségének megállapítása iránt az MNB által indított - közérdekű per augusztus 1-ig nem zárult le, akkor az elszámolás megküldésének határideje ezen perekkel érintett szerződések tekintetében a per befejezésétől számított 60. nap. A perek aktuális állásáról, annak eredményéről és az elszámolási értesítő megküldésének határidejéről a pénzügyi intézményeknek honlapjukon és fiókjaikban tájékoztatni kell a fogyasztókat - azonban a határidők az alábbi táblázatban is olvashatók.Forrás: MNB
A nagyobb méretért kattintson!

Az MNB által az elszámolási törvény alapján a pénzügyi intézményekkel szemben megindított közérdekű keresetek a pénzügyi intézmények 2010. november 26. napja után közzétett ÁSZF-jeivel vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításaival érintett forint alapú, továbbá deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre terjednek ki.

Nem kap mindenki levelet

Az elszámolás mintegy 3,5 millió forinthitel-szerződést, valamint 16 900 ténylegesen devizában törlesztett szerződést érint, azonban ténylegesen elszámolási értesítőt várhatóan csak 1,9 millióan kapnak, tekintve, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint azoknál a korábban már szerződésszerű teljesítéssel megszűnt, jellemzően rövid futamidejű, fix költségű fogyasztói kölcsönszerződéseknél, ahol nem történt tisztességtelen kamat-, díj-, költségemelés (és ezért visszajáró összeg sem keletkezik), nem kell külön értesítő levelet küldeni. Ezen szerződések esetében a pénzügyi intézmények az elszámolásról a honlapjukon, illetve ügyfélszolgálati helységeikben közzétett közleményben tájékoztatják az ügyfeleket. Az elszámolás ily módon történő teljesítése a fogyasztók jogait nem csorbítja, tekintve, hogy ez esetben is kérhető részletes elszámolás, továbbá a közzétételtől számított 60 napon belül írásbeli panasz is tehető a szolgáltatónál.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti, ezután további jogorvoslati igény esetén pedig bírósági nemperes eljárást is kezdeményezhet a lakóhelye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróságon (a Fővárosban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon).

Az elszámolási értesítők kiküldése intézményenként eltérő lehet, ezért a pénzügyi intézmény - az utolsó elszámolási értesítő kiküldése után 15 napon belül - köteles honlapján, illetve a bankfiókjaiban közzétenni, hogy az elszámolás lezárult. E tájékoztatás közzétételét követő 60 napon belül van lehetősége azon fogyasztóknak írásbeli panasszal élni pénzügyi intézményüknél, akik nem kaptak elszámolást, holott - álláspontjuk szerint - jogosultak lennének rá.

A pénzügyi intézmények adatszolgáltatása alapján 2015. szeptember 15-ig 531 panaszbeadvány érkezett az intézményekhez a forint- és ténylegesen devizában törlesztők elszámolását érintően. A beadványok harmada adathibára, számítási hibára hivatkozott, a fennmaradó esetekben pedig az elszámolási kötelezettség nem teljesítését, a határidő-mulasztás miatti elutasítást, illetve a szerződés módosulást kifogásolták.

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához szeptember végéig 112 elszámolással összefüggő tájékoztatáskérés, illetve 17 írásos fogyasztói beadvány érkezett. A fogyasztói megkeresések többsége az elszámolási értesítők postázásával, a kifizetésekkel és a panaszeljárás menetével kapcsolatos. Az MNB mellett működő PBT, mint az elszámolás és a szerződésmódosulás ügyében eljáró elsőfokú jogorvoslati fórumhoz pedig már megérkeztek az első forinthiteles és devizás kérelmek is.

Fontos megjegyezni, hogy az elszámolással érintett fogyasztók többségénél - figyelemmel az értesítők jellemzően szeptember második felére tolódó megküldésére - a panasztételi határidők még nem teltek el, így jogorvoslattal élők száma még várhatóan növekszik.


Az MNB a forint- és ténylegesen devizában törlesztő hitelesek elszámolásának maradéktalan végrehajtása érdekében 2016 elejéig tartóan összesen 190 pénzügyi intézménynél folytat témavizsgálatot. Ennek során kiemelten vizsgálja az elszámolási értesítők tartalmára, postázására és a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó előírások megtartását, és jogszabálysértés esetén haladéktalanul fellép - közölte az MNB.

HOZZÁSZÓLÁSOK